Amanuensis Sigrid Kaland ved Historisk Museum i Bergen, ledet utgravinger av nærmere 40 norske vikingtidsgraver og et helt gårdsanlegg på Westness på øyen Rousay i Orknøyene. Kaland var også blant dem som deltok i Helge Ingstads undersøkelse av den norrøne bosettingen på Newfoundland.

At hun eier 71 prosent, og er daglig leder av investeringsselskapet Frås Fr. Falck AS, gjør at hun tjener langt mer enn sine kolleger på arkeologisk institutt ved UiB. I 2000 hadde hun en formue på 54 millioner og en inntekt på fem millioner.

Skal støtte forskning

Selskapets formål er å støtte forskning og produksjon, noe som gjenspeiles svært lite i regnskapet. Her ble 6,5 millioner av overskuddet ført som utbytte i 1999 og 2000. Resten av kapitalen arbeider i selskapet. Det foreligger ennå ikke regnskapstall for 2001, men det har vist en solid verdioppbygging i markedsbaserte aksjer — fra 42 millioner i 1998 via 44,5 millioner i 1999 til 56 millioner i 2000. Dette er bokført verdi, av notene til regnskapet fremgår det at markedsverdi per 31.12. 2000 var hele 85,7 millioner, og likningsverdi 82,5 millioner. DnB, Domstein, Telenor, Gyldendal, NHST, Norsk Hydro, Arendal Fossekompani og lokale Nera var tunge poster i en bredt sammensatt norsk aksjeportefølje på dette tidspunkt. Årsresultatet i 2000 var 12 millioner.

Solid egenkapital

Selskapets bokførte egenkapital har fra 1998 til 2000 økt fra 43 til 48,5 millioner. I regnskapet er det ikke noe som gjenspeiler selskapets formål. Det er heller ikke noen aktivitet innen bransjeoppføringen: Produsent av møbler og annen industriproduksjon. Selskapet har ingen ansatte og null i lønns- og materialkostnader.

På forespørsel fra Bergens Tidende om hvordan midlene forvaltes i forhold til selskapets formål, vil Sigrid Kaland ikke uttale seg. Hun ønsker ikke å opplyse noe om sine private virksomheter.

Til sammen er Kaland oppført med 71 prosent av aksjene fordelt på A- og B-aksjer. Resten er notert på Helge Kaland, Hans Fredrik Kaland og Ole Johannes Kaland. Selskapet har adresse hos Fondsfinans i Oslo.

Bra for styremedlemmer

Styremedlemmene Hans Fredrik Kaland (32) og Helge Kaland (29) gjør det også godt. De står oppført med formuer 7,5 og 8 millioner og en inntekt på 837.100 kroner hver.

Sigrid Kaland er også medeier og styremedlem i skipsmeklingsselskapet Høyergruppen i Porsgrunn. Dette er et langt mindre lukrativt foretagende, men har gitt et utbytte til sine eiere på ca. 500.000 kroner de to foregående år.

Foruten sine næringsinteresser er Kaland styremedlem i Stiftelsen Bryggens Museum. Sammen med sin mann har hun også vært sentral i oppbyggingen av Lyngheisenteret på Lindås.

ARKEOLOG: Arkeologen Sigrid Kaland (t.h.), som her viser frem drikkebegre fra utstillingen «Arven fra Europa», tjener godt på sine investeringer.
ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ