— Vi er fornøyd med at fondene har lykkes med gode realisasjoner også i turbulente tider, sier Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum.

I fjor solgte selskapet ut om lag en milliard av porteføljen. 556 millioner ble ren gevinst.

- Sterkt resultat

Men de turbulente tidene har gitt betydelig utslag på det verdijusterte resultatet av «private equity»-selskapets investeringer. Årsresultatet falt fra 1017 millioner i 2010 til 286 millioner i fjor.

Tatt i betraktning et fall på 12,5 prosent på Oslo Børs i fjor betrakter selskapet likevel det verdijusterte resultatet som sterkt.

— Vi er meget tilfredse med at vårt verdijusterte resultat også ble sterkt på tross av et generelt markedsfall. Dette skyldes delvis redusert eksponering i markedet gjennom realiseringen av gevinster i forkant av fallet, sier Høegh-Krohn.

Siden oppstarten i 2001 har selskapet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 15,9 prosent.

800 mill. i utbytte

De realiserte gevinstene kom fra blant andre EQT sitt salg av Securitas Direct i tillegg til Norvestors salg av treningskjeden Elixia og Reno Norden, et selskap som driver innsamling og transport av husholdningsavfall.

For 2011 betaler Argentum 300 millioner i utbytte som er tredje høyest av de unoterte selskapene i Statens portefølje. Fra 2009-2011 har Argentum betalt til sammen 796 millioner kroner i utbytte til Staten.

Selskapet har dermed levert det tredje største utbyttet blant de unoterte selskapene, kun Statkraft og Avinor har høyere utbytte i denne perioden.