— Ledigheten øker raskere enn antatt. Samtidig ser vi at tilgangen av nye, ledige stillinger avtar, sier Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i Nav Hordaland.

Arbeidsledigheten i Hordaland fortsetter å øke, og er i november på 2,1 prosent. Fylket gjør det fortsatt bedre enn Norge som en helhet, der ledigheten er 2,6 prosent.

— Men i motsetning til finanskrisen, så ser vi en nedgang over hele linjen nå. Det er derfor vanskelig å sette fingeren på noe konkret årsak til at dette skjer, sier Bognes.

Verre i 2014

5469 hordalendinger er nå uten arbeid i Hordaland. Det er en økning på 17,5 prosent sammenliknet med november i fjor.

Tilsvarende økning i oktober var på 14 prosent.

— Vi regner med at antallet arbeidsledige per måned kommer til å ligge på rundt 6000 personer, sier hun.

Bogsnes tror den viktigste følgen av denne økningen blir at det blir lettere for bedrifter å finne arbeidskraft.

— Mange bedrifter har hatt problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft, så dette blir nok noe enklere fremover.

- Ingen bråbrems

— Det er i tråd med prognosene som vi har, sier Kristina Håvås Hanson, makroøkonom i Sparebanken Vest Markets.

Noen av momentene som Håvås Hanson peker på for å forklare nedbremsingen er mindre investeringer i bygg og anlegg og usikkerhet rundt oljeprisen.

— Vi ser at det er svakere vekst i sektorer som har stått for mye drivkraften i økonomien frem til nå, sier Hanson.

I likhet med Nav forventer hun at de grå tidene vil fortsette i 2014, men hun understreker at det ikke er snakk om en bråbrems.

— Veksten de senere årene har vært ekstremt høy i mange næringer, så dette er på mange måter bare en naturlig nedbremsing. Den nedadgående trenden kommer ikke til å vare lenge og neste år regner vi med at vi kommer til å få litt drahjelp fra landene i EU, som er våre viktigste handelspartnerne, sier Hanson.