— Normale sesongsvingninger gjør at vi ser en nedgang i ledigheten i mai, forklarer Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i Nav Hordaland, i en pressemelding.

Nedgangen er på 0,4 prosent sammenlignet med april.

Flere menn enn kvinner

Tallet på permitterte ble også redusert i Hordaland, med unntak av Stord, der har permittering av arbeidskraft økt.

Flest arbeidsløse er det nå i Bergen, med 3449 personer. Ledigheten er høyest i aldersgruppen 20 til 24 år. Det er flere arbeidsledige menn enn kvinner.

Ledige stillinger

Det er registrert om lag 2500 ledige stillinger i Hordaland. De fleste stillingene er innenfor helse, pleie- og omsorg, undervisning, serviceyrke, og bygg og anlegg.

Sammenlignet med samme periode i fjor har tallet på stillinger innen bygg og anlegg økt med over 50 prosent, går det ut av pressemeldingen fra Nav.

Bygg og anleggsbransjen er samtidig den kategorien med flest arbeidsløse

— Det er særskilte faggrupper det er spesiell mangel på, begrunner Bogsnes.