• Ååå, e' han og kommet i arbeid no. Nei då e' da vel ikke fleire! Slik reagerer folk i Modalen når BT forteller at kommunen har 0,0 prosent ledighet.

I august hadde Modalen én ledig, men nå er gubben i jobb. Dermed sank ledigheten fra 0,6 prosent til 0,0 prosent. Prosentregning får nokså spesielle utslag i en kommune med 365 innbyggere.

Men selv om man utvider fokuset til hele Nordhordland, er det uvanlig å møte på en eneste kjipastril som går med hendene i lommen og sparker litt i grusen midt på dagen.

I hele regionen er det 1,6 prosent ledighet, mens tallet for 2005 var 3,1 prosent. Også hele Hordaland har hatt en halvering av ledigheten siden 2005 og i Sogn og Fjordane er ledigheten nå nede i 1,1 prosent.

For landet som helhet er 1,8 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Det er den laveste ledigheten på 20 år.

Norge i miniatyr

I BTs årlige reportasjeserie der vi blant annet rangerer de virksomheter som skaper fleste nye arbeidsplasser, er mangel på arbeidskraft den store utfordringen nesten alle arbeidsgivere snakker om nå.

Hvordan få tak i nye folk? Og hvordan holde på de man allerede har?

Modalen er som Norge i miniatyr. De lever som grever på skatter fra energisektoren. Alt går så det griner.

Mangelen er arbeidskraft. Norge importerer polakker mens Modalen importerer arbeidskraft fra Vaksdal, Masfjorden og Lindås.

Eller som en araberstat

Den store datagründeren i kommunen, Hans Jørgen Neset i Uni Micro bruker en mer eksotisk sammenligning.

— Vi er vel nesten som de rike araberstatene. Importerer fagfolk og ledere for å jobbe på dagtid men sender dem ut igjen når det blir mørkt.

Neset er den største private arbeidsgiveren i Modalen med 45 ansatte.

Han må selv ty til nabokommunene for å få dekket vekstbehovet i egen bedrift.

Liv Edith Lavik er en av de seks i Uni Micro som pendler til Modalen hver dag.

— Hver eneste morgen renner det en strøm av eksingedøler gjennom tunnelhullet til Modalen. Vi i Eksingedalen ser på Mo som vårt kommunesenter og ikke Dale som skulle vært vårt senter i Vaksdal kommune, sier Lavik.

Styres av gjestearbeidere

Kommunen har gjort seg enda mer avhengig av pendlere til Modalen enn Hans Jørgen Neset og Uni Micro.

Modalen kommune styres omtrent av gjestearbeidere.

Teknisk sjef, rektor ved skolen, styrer i barnehagen, kommunelegen, fysioterapeuten, pleie og omsorgsleder og nestleder ved sykehjemmet blir alle importert fra nabokommunene.

Det paradoksale er at de alle ville tjent mye penger på å bo i kraftkommunen, fremfor andre utkanter i nabokommunene.

— Jeg har en mann som ikke vil flytte fra Eidslandet hvor han er vokst opp. Det er nok mange etablerte som sliter med å flytte på hele familien, selv om det lønner seg, tror Liv Edith Lavik. Hun jobber i Uni Micro.

Slipper omtale på puben

Heller ikke pleie- og omsorgsleder Jorunn Hårvik Brekkhus får med seg ektemannen til Modalen.

— Mange ledere synes nok det kan være greit å slippe å forholde seg til alle på puben nede på Mo. Særlig for ledere på små plasser har det sine fordeler å leve sine sosiale liv andre steder enn der de jobber. Men for Modalen er det nok en ulempe at så mange av de høyskoleutdannede i kommunen ikke bor her, sier Hårvik Brekkhus.

Modalstunet Bu og Opptreningssenter som hun har ansvar for, demonstrer veldig tydelig kraftkommunens privilegier og utfordringer.

Overskudd på sykehjemsplasser

På dette alders- og sykehjemmet disponerer Modalen selv 12 plasser. Noe som er for mye i forhold til behovet. I tillegg har de fire plasser som tilbys andre for 1300 kroner døgnet, men som nabokommunene ikke ser seg råd til å fylle opp.

Med 0,0 prosent ledighet er det også her svært vanskelig å skaffe både vikarer og folk til faste stillinger.

— Men når vi skal ha tak i sykepleiere får vi anledning av kommunen til å lokke med noe høyere lønn, sier Bente Håvåg som er avdelingsleder på bu og opptreningssenteret.

Savner noen badevakter

Også Modalens nye stolthet Bryggjeslottet illustrerer luksusproblemene som både Modalen og Norge sliter med. Det fantastiske all-aktivitetshuset har et tilbud andre småkommuner bare kan drømme om.

— Men jeg skulle gjerne hatt tilgang på noen vakter i svømmebassenget av og til, sier driftsleder Kari Seim.

— Vi merker faktisk at det er null ledighet her inn, sier hun.

OVERSKUDD: Modalen har overskudd på sykehjemsplasser. Overskudd preger også atmosfæren for avdelingsleder Bente Håvåg og Trygve Øvre-Helland på Modalstunet Bo og Opptrening.
Brekke, Eirik
Brekke, Eirik
Brekke, Eirik
Brekke, Eirik