Til samanlikning utgjer kvinnene i USA 50 prosent av brukarane, melder forsking.no i dag.

Rike kvinners teknologi

— I Midt-Austen kan ein med ein viss rett karakterisere Internett som dei rike kvinnenes teknologi, seier Deborah Wheeler. Ho er doktor i sosiologi og fast tilsett ved University of Washington, men for tida er ho gjesteforskar ved Oxford Internet Institute.

Nyleg deltok ho på eit seminar om "teknologi i eit multikulturelt og globalt samfunn" ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Det vart stilt spørsmål om kvifor talet er så lågt for EU.

Professor Merete Lie kommenterte at det kunne ha samanheng med ulikskap i bruk mellom nord og sør i EU, melder forsking.no i dag.

Teller internettkafear

Talet på kor mange internettkafear det er i kvart einskild land, fortel mykje om kor utbreidd nettet er.

Tala som Wheller presenterte, viser at Algerie ligg på topp, med 3 000 nettkafear, mens Marokko følgjer på med 2 150. Også her finn vi Egypt (400) og Kuwait (300) i andre enden av skalaen.

— Det kan sjå ut som om det er haldningane til nasjonale leiarar som slår avgjerande ut for omfanget av nettbruk. Internettkafear i den delen av verda kan på eit vis spele den rolla 1700-talets "Coffee Houses" fylte for dei opplyste europearane, meinte Wheeler.