Bruken av mobilbank øker kraftig. Det er kundenes nye måter å bruke banken på, og myndighetenes nye krav til egenkapital, som har fått Sparebanken Vest til å vedta en kuttpakke på totalt 60 millioner kroner. Om lag halvparten skal tas ved å kutte 60 årsverk. Innen sommeren skal det være avgjort hvem som må slutte i Bergens største personkundebank.

- Vi ønsker å gjennomføre bemanningsreduksjonen basert på frivillige løsninger, naturlig avgang og styrte sluttpakker. Vi håper å komme i mål med nedbemanningene uten oppsigelser, men kan dessverre ikke utelukke at oppsigelser kan bli aktuelt, sier kommunikasjonsdirektør Siren Sundland. Totalt har banken 880 årsverk.

Smertefullt

- Er det spesielle områder som blir rammet hardere enn andre?

- Hele organisasjonen og alle typer kostnader blir omfattet av denne tilpasningen, og de divisjonene som har flest ansatte vil trolig også få den største nedbemanningen. For mange av medarbeiderne var nyheten om nedbemanning ikke en voldsom overraskelse, dette gjelder hele næringen vår. Men det betyr like fullt at det kommer til å være smertefullt, særlig for dem som til slutt blir overtallige.

Kommunikasjonsdirektøren understreker at prosessen er lagt opp i tett dialog med de tillitsvalgte.

- Å gjennomføre nedbemanninger er alltid krevende. Vårt ønske er at gode sluttpakketilbud vil sikre frivillige løsninger og at målet om rundt 60 færre medarbeidere nås. Men kostnadstilpasninger nå er helt nødvendig for å sikre Sparebanken Vest som fortsatt lønnsom, robust og selvstendig sparebank for Vestlandet, sier Sundland.

Hun vil ikke si noe om størrelsen på sluttpakkene. De ansatte er opptatt av å dempe uro.

Det kommer til å være smertefullt, særlig for dem som til slutt blir overtallige.

- Vi er opptatt av å ha en tett og god dialog med ledelsen. Organisasjonen vil nok oppleve noe uro tilknyttet nedbemanningsprosessen, en åpen dialog omkring dette vil etter vår mening være med på å dempe uroen, sier hovedtillitsvalgt Anne-Marit Hope, som representerer Finansforbundet.

25 prosent ned

Stadig flere av bankens kunder går på nettet når regninger skal betales og penger overføres. I Sparebanken Vest er oppdrag utført gjennom manuelle kasser gått ned med en fjerdedel fra 2011 til 2012. Ledelsen har innsett at de ikke kan opprettholde det samme antall ansatte til å betjene personbankkundene.

- Samtidig lanserte vi en mobilbank uten innlogging med kodebrikke. 28.000 av kundene våre tok i bruk denne nokså umiddelbart. Den raske bevegelsen fra nettbank til mobilbank kom fortere enn vi hadde forventet. På knappe tre måneder hadde 19 prosent av kundemassen tatt i bruk mobilbanken, forteller Siren Sundland.

DNB har for sin del konstatert at dobbelt så mange av deres kunder nå bruker mobilen til transaksjoner fremfor filialnettet. Bruk av mobilen til transaksjoner økte med 200 prosent fra september 2011 til samme måned i fjor. Lokalt legger de derfor ned to filialer i Bergen, samt DNB-filialene i Øystese og på Husnes. Ingen blir oppsagt, og ansatte ved de berørte filialene får tilbud om overflytting til andre kontorer.

Under lupen

Nå skal hele Sparebank Vests virksomhet gjennomgås med tanke på kostnadsreduksjoner. Målet er å komme ned på en vekst i kostnadene på to prosent årlig innen 2015. Ut over de 60 ansatte som må slutte, skal det også gjennomføres kutt i virksomhet som ikke handler om personell.

- Hva med filialnettet?

- Vi vil også vurdere både regionstruktur og kontornett, men det er altfor tidlig å uttale seg om eventuelle endringer nå.

Strengere krav

Myndighetene er i ferd med å innføre strengere krav til bankenes soliditet. Dette gjøres for å styrke bankene mot nye kriser. Et resultat av disse kravene er at det blir mer kostbart å drive bank, og at bankenes mulighet til å låne ut penger til bedrifter er blitt langt mindre.

- Vi har tidligere uttalt at etter en betydelig vekstperiode vil vi konsolidere stillingen på bedriftsmarkedet. Det betyr styrt, begrenset vekst og prioritering av små— og mellomstore bedrifter, forklarer kommunikasjonsdirektør Sundland.

sparebanktall.pdf