Terje Martinsen kunne tenkt seg en pils i solen utenfor Egon på Lagunen. Men søndag ettermiddag manglet både sol og skjenkeløyve på uterestauranten.

Egon fikk avslag på søknaden i fjor. Byrådet mente at uteserveringen lå for nær inngangen og parkeringsanlegget til senteret, og at senterområdet burde bevares som alkoholfri sone. Derfor nøyer Martinsen seg med en utendørs caffe latte.

— I sentrum har Egon fått skjenkeløyve utenfor den gamle Kjøttbasaren. Det er like mye biltrafikk der som her, innvender Martinsen, som bor i Steinsviken.

— Å ha et sted her i nærmiljøet hvor vi kan spise god mat og nyte god drikke, ville være en berikelse både for bydelen og nærområdet.

Utendørs pils i bydelene

I dag skal bystyret vedta nye retningslinjer for skjenkepolitikken i Bergen. Dersom bystyreflertallet følger innstillingen fra komité for helse og sosial, vil de nye retningslinjene åpne for mer skjenking og uteservering i bydelene.

— I dag er det nesten umulig å få kjøpt et glass pils i solen andre steder enn i Bergen sentrum. Vi ønsker å gjøre det mulig å ta seg en øl etter handleturen på Lagunen eller Åsane senter, uten å måtte dra inn til Zachen, sier Erlend Horn (V), Morten Myksvoll (Frp) og Peter Christian Frølich (H).

- Hindrer sentrumsfyll

Forslaget partiene ønsker å få inn i reglementet, lyder slik:

«For å hindre for stor konsentrasjon av skjenkesteder i sentrumsområdet ønsker bystyret å legge til rette for skjenkebevilling, inkludert uteservering, i typisk sentrumsstruktur i bydelene. Det skal fortsatt være en hovedregel at bevilling ikke gis i utpregede boligområder.»

Opposisjonspartiet Venstre har gått sammen med byrådspartiene for å endre skjenkepraksisen i bydelene. KrF er med på laget, takket være intensjonen om å hindre for sterk konsentrasjon av skjenkesteder i sentrum.

De tre mest skjenkevennlige partiene avviser likevel at dette er første steg mot et nytt skjenketak i sentrum.

— Nei, men dette vil bli regulert av markedet. Vi åpner opp for etableringer utenfor sentrum, og tror det er en del som ønsker det. Da trenger ikke alle dra inn til sentrum hver gang de vil nyte et glass vin eller øl, og det blir mindre behov for skjenkesteder der, sier Horn.

Egons plan fikk nei

De siste årene har det vært svært vanskelig for skjenkesteder å få tillatelse til uteservering utenom sentrumskjernen. Regelverket sier at boligområder skal være skjermet, men også på kjøpesentre og i Nesttun sentrum har skjenkesteder fått nei.

— Vi har skjenkeløyve på alle våre uterestauranter på norske kjøpesentre, men på Lagunen får vi nei. Det er skuffende, sa Svein Atle Vermundsen i Egon-konsernet, da avslaget kom i fjor.

— Egon er et eksempel på et sted som vi mener bør få bevilling til å skjenke utendørs. Dersom Lagune-området skal transformeres og bli mer by, så er det naturlig at det går an å ta seg et glass ute, sier Horn.

Vil ha «kulturskjenking»

Myksvoll mener nye Åsane sentrum er et annet sted det er naturlig med fortauskafeer.

— Nye gater og plasser skal erstatte parkeringsarealet. Da kan ikke gatene være helt tomme, sier han.

På Nesttun er det allerede laget breie fortau og et stort torg. Likevel et det bare to pizzarestauranter som har skjenkebevilling i dag.

— Dersom noen vil starte en brun pub på Nesttun, bør de få lov til det, mener skjenkekameratene i Høyre, Frp og Venstre.

Innstillingen fra byrådet legger opp til at såkalte kultursteder kan få en halv times ekstra skjenking, det vil si til 03.00. «Med kultursteder menes steder hvor det jevnlig foregår kunst. og kulturformidling av høy kvalitetË, heter det i forslaget. BT har tidligere skrevet om at en tilsvarende ordning i Stavanger ble droppet etter kort tid, da det ble umulig for skjenkekontrollen å vurdere kvaliteten på ulike «kulturinnslag».

Hva mener du? Si din mening under!