Bergen kommune melder at byrådet har fastsatt et planprogram for et tilbygg i glass på Xhibition. Samtidig setter kommunen vilkår for det videre utredningsarbeidet.

Er skeptiske

Ikke alle er like begeistret for planene til Geir Hove og Tom Rune Pedersen. De eier kjøpesenteret gjennom Kløver Eiendom. Selskapet vil sette opp et glassbygg ut mot Småstrandgaten.

Byantikvaren og Grønn etat er noen av dem som ikke ønsker det nye bygget. Fylkeskommunen mener det er i strid med gjeldende planer og nasjonale og regionale kulturminneverdier. De mener Kløver Eiendom bør trekke forslaget.

— Høres positivt ut

Tommy Hansen er administrerende direktør for Kløver Eiendom.

— Hvorfor ønsker dere å bygge et glassbygg foran Xhibition?

— Vi har hatt møter med internasjonale aktører som er interessert i å etablere seg i sentrum, men da har vi behov for mer areal. Derfor ønsker vi å bygge ut.

Han er positiv til at byrådet sier ja til at Kløver Eiendom kan arbeide videre med reguleringsplanen.

— Jeg kan ikke kommentere dette nå for jeg kjenner ikke til det du forteller, men det høres nå positivt ut, sier Tommy Hansen.

Business mot arkitektur

Nettopp næringsinteressene har vært argumenter for at Kløver Eiendom skal få fortsette med arbeidet. Kommunen skriver at det «er viktig å legge til rette for god næringsutvikling i sentrum».

Men det heter også:

«I høringsprosessen av planprogrammet er det kommet frem at forslaget bryter vesentlig med byggets verneverdige, monumentale arkitektur.

Fasaden mot Øvre Vågsalmenningen utgjør en vesentlig del av byrommets karakter, og byrommet på Øvre Vågsalmenningen er viktig for Bergen sentrums kulturhistoriske kvaliteter som man ønsker å ta vare på.

Byråde Filip Rygg presiserer at åpning for en planprosess med konsekvensutredning er ønskelig for å belyse saken best mulig. Han vil ikke binde byrådet til å godkjenne et endelig planforslag.

Hva mener du om det planlagte glassbygget? Si din mening under!