Antyder at kommunistpartiet oppgir maoismen

Ved flere viktige anledninger de siste ukene har Kinas kommunistparti utelatt tradisjonelle henvisninger til Mao. Partiet er i ferd med å oppgi maoismen, mener noen.