Klubben mener ledelsen er blitt mer fiendtlig innstilt til fagforeningen og har sendt et brev med varsel om brudd. Der lister de opp en rekke hendelser de har vært misfornøyde med over tid, men det var da ledelsen foreslo 14 dagers nattskift offshore denne uka at begeret rant over for de ansatte, skriver Stavanger Aftenblad.

— Det er summen av saker som gjør at situasjonen nå er prekær. Ledelsen overser nå tidligere vedtak i arbeidsmiljøutvalget om at en endring krever to tredels flertall offshore. Det er et lovbrudd vi ser svært alvorlig på, sier hovedtillitsvalgt Christopher Birknes i Industri Energi-klubben i BP Norge.

Alle søknader til Petroleumstilsynet krever arbeidstakermedvirkning for å bli godkjent. Bruddet kan derfor medføre store forsinkelser for selskapets prosjekter på norsk sokkel.

— BP er inne i en meget hektisk periode nå, så dette kan få store konsekvenser, sier Birknes.

Han mener omstruktureringene etter BP-katastrofen i Mexicogolfen i fjor har gjort det mer krevende å være tillitsvalgt. Klubben mener de norske sjefene har fått mindre innflytelse og blitt mer bundne til lønnsomhetskrav fra ledere oppover i hierarkiet.