I innstillingen til bystyret legger byrådet opp til at de ansatte i Bergen Bydrift skal få tilbud om å kjøpe inntil 20 prosent av selskapet når kommuen selger seg ut.

Initiativet til salget kommer fra styret i det heleide kommunale aksjeselskapet, med Frode C. Hoff i spissen.

Finansbyråden er positiv til styrets anbefaling om å finne en ny industriell eier til selskapet.

Oppdrag uten konkurranse

Da Bergen Bydrift ble omdannet fra kommunalt foretak til aksjeselskap, ble det bestemt at selskapet i en overgangsperiode skulle få direktetildelte kontrakter fra Bergen kommune.

I saken som nå ligger til behandling foreslår byrådet atperioden med direkte tildeling av oppdrag skal forlenges frem til selskapet eventuelt har fått en ny eier.

Slutt etter salg

Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co har vurdert de konkurranserettslige sidene ved et salg. Konklusjonen er at det ikke lenger vil være lov å tildele nye kontrakter direkte fra kommunen til Bydrift etter et gjennomført salg.

Wikborg, Rein peker på en avgjørelse i EU-domstolen der det slås fast at det ikke er adgang til å tildele oppdrag i egenregi til et selskap hvor det er konkreet utsikt til salg, og salget er snarlig forestående.

"Det er ikke klart hva som ligger i snarlig forestående, men en fullmakt fra Bystyret til Byrådet om å forsøke å selge Bydrift, kan etter vårt syn vanskelig alene anses å stenge for egentildelinger før eventuelt endelig salg", heter det i den juridiske vurderingen.

Byrådet skal 31. oktober gi sin innstilling til bystyret.

I innstillingen til møtet i byrådet 31. oktober heter det at hvis salget av Bydrift blir gjennomført, vil det ta noe tid å avvikle de direkte tildelte oppdragene som selskapet har.