— Tradisjonelt er desember og januar de dårligste hotellmånedene for alle norske storbyer. Bergen og Kristiansand rammes nok ekstra hardt, som typiske turistbyer uten påtrengende mange vinteraktiviteter å tilby, sier Peter Wiederstrøm, som driver rådgivingsselskapet Wiederstrøm Hotel Consulting.

Juni er toppmåneden

— Forretningstrafikken begynner å ta seg opp utover i februar, og i mai kommer turistene til Bergen. Toppmånedene for de bergenske hotellene er juni når de både har forretningsreisende og turister samtidig, sier Wiederstrøm.

Ferske tall fra hotellstatistikken, Benchmarking Alliance, viser at hotellbelegget faktisk var tre prosent bedre i januar i år enn samme måned i fjor. Likevel var bare 51,8 prosent av hotellrommene i Bergen var fylt med gjester sist måned.

Vil ha seminarer i byene

Mange disktrikshotell og mindre byer sliter enda mer med vinterbelegget, enn kystbyene Bergen og Kristiansand. Desidert lavest på hotellstatistikken for januar, havnet Hamar og Lillehammer med et rombelegg på bare 36,3 prosent.

Hotellene i mindre byer og distriktet har lenge vært rammet av en tiltakende sentralisering også blant hotellgjester. - Konferanser og seminarer var lenge et viktig segment for distriktshotellene. Dette har avtatt betydelig fordi forretningsfolk vil bruke mindre tid når de er ute og reiser. Dette forsterkes ved at de største og fineste hotellene nå bygges i de største byene, sier Wiederstrøm.

Tirsdag er toppdagen

Øverst på listen over hotelldestinasjoner i januar finner vi Tromsø, med et belegg på 69,1 prosent.

Hotellstatistikken viser dessuten at tirsdag er den best belagte ukedagen i Bergen, og at det var betydelig billigere å bo på et Bergenshotell i helgene enn i resten av uken.

Søndagen er den dagen med flest tomme hotellsenger både i Bergen og resten av landet.

Romprisen i Bergen økte med 3,8 prosent fra januar i fjor, og endte samme måned i år på 900 kroner per rom. Med frokost og moms må man legge på 150 til 200 kroner.

Øst-Europa med sterkest vekst

Ute i Europa var det for hele fjoråret øst-europeiske land som hadde den største veksten i hotellgjester. Størst vekst, målt i prosent fra 2010 til i fjor, hadde Litauen med 19,8 prosent, etterfulgt av Bulgaria, Estland, Latvia og Romania. Den ferske hotellstatistikken fra Eurostat viser at antall hotellovernattinger i hele EU økte med 3,8 prosent fra 2010 til i fjor, og har aldri vært høyere enn i 2011.

Norge havnet i følge NHO litt over snittet til EU med en vekst på 4,5 prosent siste hele året. Både Sveits og Italia hadde tilbakegang på henholdsvis 2,1 og 1,2 prosent fra 2010 til i fjor, mens store land som Frankrike og Storbritannia hadde en beskjeden vekst.