I over to år har avfallsselskapet DVS Norge lagret over 35 000 tonn farlig avfall ulovlig. I sommer avslørte Bellona den ulovlige lagringen ved Øra Næring i Fredrikstad og Oleon i Sandefjord. Nå har Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) gått til anmeldelse av de tre selskapene. Avfallet stammer fra oljeindustrien, i all hovedsak Statoil.

Det farlige avfallet skulle opprinnelig til DVS Norge sitt renseanlegg på Mongstad. Selskapene som nå oppbevarer avfallet har ikke tillatelse til å håndtere farlig avfall.

– Ulovlig lagring av farlig avfall kan føre til lekkasje og forurensning, sier Kai Aa ved Klif.

Klif sier de tar den ulovlig lagringen meget alvorlig, og saken blir nå etterforsket.

I sommer eksploderte i en båt som lå til kai ved Oleon i Sandefjord. Båten var leid av DVS og skulle hente det farlige avfallet