— Jeg er rystet, sier ordfører i Sund kommune, Ove Trellevik (H).

Etter at BNR overtok fergesambandet Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad 1. januar i år, har de to partene kranglet så fillene fyker. Striden nå står om kaien på Bjelkarøy.

21. september var BNR-fergen «Fjordbas» innblandet i et uhell da den skulle legge til kai på Bjelkarøy. Fergen påførte en fritidsbåt og en flytebrygge skader. Årsaken skal ha vært tauverk i propellen.

Sund kommune mener at «Fjordbas» også skadet den kommunale kaien ved siden av, enten i forbindelse med dette uhellet, eller ved en tidligere anledning. Derfor valgte Sund kommune å anmelde BNR til politiet for skadeverk.

Lot seg ikke bevise

— Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling, sier etterforskningsleder Bjørn Hagen ved Fjell og Sund lensmannskontor.

— Det skulle bare mangle, sier administrerende direktør Trygve Tønnesen i BNR, selskapet som driver fergesambandet.

— Vi har slett ikke skadet denne kaien, understreker han.

Det eneste han vedgår, er at deres ferge rev løs noen planker på kaien da den prøvde å legge til under dårlige værforhold tidligere i år.

Pålemark

— Dette har vi sagt oss villig til å fikse, men poenget er at denne kaien over lang tid har vært i så dårlig forfatning at det er umulig å reparere den. Kaien er blant annet hardt angrepet av pålemark, og tidens tann har ført til at den er i forråtnelse. Dette kan vi dokumentere, sier Trygve Tønnesen.

Sund kommunes anmeldelse har falt i dårlig jord hos BNR.

Så dårlig at selskapet nå har anmeldt kommunen og ordfører Ove Trellevik for forsøk på forsikringssvindel.

Får støtte

BNR har fått utarbeidet flere rapporter om den aktuelle kaiens tilstand. Det blir pekt på at den i er svært dårlig forfatning. Undersøkelser og beregninger utført etter fergeuhellet i september, viser at fergen med stor grad av sikkerhet ikke kan ha påført kaien skader.

— Hvis fergen hadde skadet kaien, ville vårt forsikringsselskap selvfølgelig ha dekket utgiftene til reparasjon. Nå føler vi det som om Sund kommune urettmessig forsøker å få ut forsikringspenger for en skade vi ikke er ansvarlig for, sier BNR-direktøren.

- Trist situasjon

Sund-ordfører Ove Trellevik mener kommunen har god dokumentasjon på at BNR er ansvarlig for skadene på kaien.

— Tidligere innrømmet BNR at fergen deres hadde påført kaien skader. Nå konstaterer jeg at de blånekter, sier Trellevik.

Ordføreren begrunner sin personlige involvering i konflikten med et engasjement i samferdselsutfordringene i området.

— Når jeg går inn i noe, gir jeg alltid hundre prosent. Fergesambandet er den eneste mulighet de fastboende har til å komme seg til land, og da er det min plikt å involvere meg, sier han.

Kommunens advokat vil se på saken i dag. Trellevik betegner situasjonen som trist.

— Jeg håper inderlig at denne saken ikke går ut over de reisende. Det er leit at man utviser så liten vilje til å være løsningsorientert, sier han.

Pålemark

Tønnesen på sin side har det samme å si om Sund-ordføreren.

— Vi har gjentatte ganger forsøkt å innlede dialog med kommunen, men forsøkene har vært fånyttes. Vi kan enes om at det er trist at saken har gått så langt som dette, men vi ser ingen annen mulighet, sier han.

Han utelukker ikke at de reisende vil merke konflikten.

— Måten ordføreren går ut mot selskapet på i media, tærer på våre ansatte. Vi kan komme i en situasjon hvor dette presset blir for tungt å bære, sier han.