-I stedet for å ha rettferdig konkurranse har Intel brukt bestikkelser og tvang for å beholde sitt strupetak på markedet. Intels handlinger hemmet ikke bare mulige konkurrenter, men også vanlige forbrukere som gikk glipp av bedre produkter og lavere priser, heter det i en uttalelse fra riksadvokat Andrew Cuomo i New York.

Han mener produsenten av mikroprosessorer har gjort seg skyldig i «verdensomspennende, systematisk ulovlig opptreden».

I mai ila EU-kommisjonen Intel en bot på over 9 milliarder kroner for forsøk på å skvise konkurrenten AMD ut av markedet.