Byrådet ber Justisdepartementetslovavdeling vurdere om Fylkesmannen i Hordaland har rett når etaten mener atbudsjettene både for 2010 og 2011 er ulovlige.

— Deter naturlig at lovavdelingen avgjør dette spørsmålet, som har prinsipiellbetydning for hundrevis av kommuner, sier byrådsleder Monica Mæland.

240 millioner

Fylkesmannen har underkjentregnskapet for 2010 og årets budsjett fordi byrådet har ført inntektene fra detekstraordinære utbyttet fra BKK på driftsregnskapet. Fylkesmannen mener at detstår klart i lovverket at inntekter som ikke er løpende over tid, skal brukes iinvesteringsbudsjettet.

Det betyr i så fall at mellom 178 og 293millioner kroner kroner av årets driftsbudsjett enten må kuttes eller finansieres påannen måte. På en pressekonferanse i formiddag redegjorde byrådet for hvordande ser på saken.

Byrådet og kommunensregnskapseksperter mener at utbyttet fra BKK som har finansiert halveringen aveiendomsskatten de siste tre årene, er et ordinært utbytte som er å regne somløpende inntekt. Det mener de til tross for at byrådet selv har brukt terminologien«ekstraordinært utbytte»om pengene.

Ekstraordinær situasjon

— Deter ikke interessant hva vi har sagt. Dette er en lovlighetskontroll, og ifølgeaksjeloven er det et helt ordinært utbytte. Poenget vårt den gang var at detvar en ekstraordinær situasjon etter finanskrisen, og vi økte utbyttet fra BKKsom en del av vår krisepakke, sier byrådsleder Monica Mæland.

Hun sammenlikner det med atregjeringen brukte ekstra mye av oljefondet for å fart på økonomien.Finansbyråd Liv Røssland (Frp) legger til:

— Utbyttetfra BKK har jo variert opp gjennom årene. At eierne økte utbyttet noen år, erhelt ordinært løpende utbytte.

- Mæland bommer

OveSverre Bjørdal (Sp) mener Mæland bommer når hun bruker aksjelovens definisjonav «ekstraordinært utbytte».

— Detteer en lovlighetskontroll etter kommuneloven. Der er hele poenget at kommuneneikke skal bruke inntekter man ikke kan forvente over tid til å skru oppdriftsbudsjettet, sier han.

Uansettmener byrådet at Fylkesmannen ikke har rett til å overstyre hvordanlokalpolitikerne bruker pengene. I sin redegjørelse til departementet peker depå at kommuneloven ble endret i år 2000, og at hensikten den gang var å gikommunene større selvstyre over pengebruken.

Bygget opp over tid

Byrådetmener også at BKK-pengene er verdier som er bygget opp over tid, og atkommunene selv må få bestemme når de skal ta ut verdiene.

— Hvisikke blir vi nødt til å ta ut fullt utbytte hvert år, for ellers får vi ikkeråderett over pengene, sier Mæland.

TerjeOhnstad (Ap) mener byrådslederen driver et spill for galleriet for å kjøpe segtid til etter valget.

— Poengeter ikke hvor mye kommunen tar i utbytte. Det er at de må følge kommuneloven somalle andre. Engangsinntekter skal brukes til investeringer, ikke til drift. Deter et klart prinsipp som byrådet prøver å tåkelegge med juridiskespissfindigheter, sier han.