I 2008 saksøkte 13 forsikringsselskaper staten i forbindelse med Rocknes-forliset.

Søksmålet på 580 millioner kroner var norgeshistoriens største. Oslo tingrett tilkjente forsikringsselskapene 22 millioner, men i januar ble staten fullstendig frikjent av Borgarting lagmannsrett.

Fristen snart ute

Advokat og leder av juridisk avdeling i Norwegian Hull Club, Per-Åge Nygård, bekrefter nå at en anke er på vei.

— Vi har frist til den 17. februar og kommer til å levere en anke innen fristen, sier Nygård til bt.no.

Selskapene som tapte sivilsaken, har anledning til å anke hele dommen inn for landets høyeste rettsinstans. Men først skal Høyesteretts ankeutvalg avgjøre om saken er av en slik karakter at den skal behandles av Høyesterett. Vanligvis velges saker av prinsipiell karakter som kan skape presedens.

Store summer

Forsikringsselskapene gikk til sak fordi Kystverket ikke hadde avmerket grunnen utenfor Revskolten fyr i Vatlestraumen. 19. januar 2004 gikk «Rocknes» på grunn. 18 mennesker omkom. Store deler av skjærgården vest for Bergen ble tilgriset av olje.

Kravet ble fremsatt av til sammen 13 forsikringsselskap, herunder Assuranceforeningen Gard og Norwegian Hull Club.

Norwegian Hull Club, som har betalt ut forsikringen til rederiet, står bak størsteparten av søksmålet på om lag 340 millioner.

Gard har den såkalte P&I-forsikringen på skipet, som dekker oljebergingsaksjonen, erstatning til pårørende, vrakfjerning og all annen skade på tredjeperson.

Avvist i lagmannsretten

— Det foreligger ikke grunnlag for erstatning. Kravet til årsakssammenheng er under ingen omstendighet oppfylt, het det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Dommerne mente ulykken mest sannsynlig skyldtes feilnavigering.

Det var ikke lastet etter reglene. Lastens tyngdepunkt lå for høyt, og lasten var ikke trimmet. I tillegg hadde skipet vanskelige siktforhold forover.

— Lagmannsretten er enig med staten i at sjøkartene ikke kan anses å ha noen plass i årsaksbildet, het det i dommen.

— Vi er meget godt fornøyd med dommen. Staten har fått fullt medhold og er tilkjent sakskostnader, sa regjeringsadvokat Ole Kristian Rigland til BT.