Det melder advokat Nordhus' prosessfullmektig Per Magne Strandborg. Han vil ikke kommentere dommen.

Dommen fra Bergen tingrett kom onsdag.

Lure unna verdier

Bakteppe for dommen var at Nordhus' mann, snackbareieren Gunnar Nordhus, gikk personlig konkurs i fjor. Konkursboet gikk til sak mot Inger Hilde Nordhus fordi det mente at eiendommen i Hopsåsen, samt en eiendom i Fredlundveien, ble overført til henne i 2003 for å lure unna verdier fra kreditorer.

Gunnar Nordhus bekreftet i retten at dette var årsaken til at han overførte to eiendommer til sin kone, og at han fortsatt er den reelle eieren.

Inger Hilde Nordhus sa derimot i retten at overføringen var legitim og reell.

En lang rekke kreditorer har meldt krav på til sammen 63 millioner kroner i boet etter hennes mann. Konkursboet forsøker å drive inn penger inn til å dekke deler av disse kravene. Eiendommen i Hopsåsen ble verdsatt til syv-åtte millioner kroner i 2009.

Må ut med 1,3 millioner kroner

Eiendom i Fredlundveien solgte Inger Hilde Nordhus i 2010. I avtalen med kjøper er det en klausul om at dersom eiendommen utvikles, så skal fru Nordhus ha en andel av verdiøkningen.

Bergen tingrett har gitt konkursboet medhold i at det kan tre inn i denne avtalen istedenfor fru Nordhus.

Hun er også dømt til å betale nesten 1,3 millioner kroner til konkursboet av salgssummen for Fredlundveien.

Nordhus må også dekke konkursboets saksomkostninger på 610.000 kroner, i tillegg til egne advokatkostnader på 437.000 kroner.