I dag gikk fristen for statsadvokaten i Hordaland ut for å anke dommen mot Tor Arne Uppstrøm, som ble frifunnet for medvirkning til grov økonomisk utroskap.

Bergen tingrett frifant Uppstrøm på alle punkter 3. november.

— Jeg har besluttet å anke på grunnlag av bevisvurderingen og skyldspørsmålet, sier Wangberg til BT.

Bortsett fra ett punkt som ble frafalt av politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i retten, og en beløpsjustering i et annet punkt, gjelder anken hele saken.

— Det blir vanskelig å kommentere enkelthetene i hva som ligger i anken, så det lar jeg være. Vi er uenig i bevisvurderingen og Uppstrøm skulle vært dømt, sier Wangberg.

Bergens Tidende har ikke fått kontakt med Uppstrøms forsvarer, advokat Erling O. Lyngtveit.

Det var 3. november i år Bergen tingrett frikjente Tor Arne Uppstrøm for grov økonomisk utroskap.

Han var tiltalt for å ha bidratt til urettmessige uttak på over 15 millioner kroner fra Mjellem & Karlsen og to andre selskaper. Uppstrøm svarte «ikke skyldig» på alle ni tiltalepunkter.

Aktor politiadvokat Ole Bjørn Mevatnes påstand var 2,5 års fengsel for Uppstrøm.

— Det er en blank frifinnelse på alle poster. Og den er enstemmig, sa en fornøyd forsvarer, Erling O. Lyngtveit til BT da dommen falt.

— Jeg er veldig godt fornøyd, og det er selvfølgelig Uppstrøm også. Han er svært glad for dette. Retten bekrefter ikke bare at han er uskyldig, men i tillegg er dette en oppreisning for Uppstrøm, sier Lyngtveit.

Politiadvokat og aktor Ole Bjørn Mevatne mente dommen er uriktig.

— Vi tar utgangspunkt i at Bergen tingrett frifinner Uppstrøm, og konstaterer at den er uenig med oss. Nå har vi foran oss en grundig gjennomgang av premissene for dommen og hva retten legger til grunn for frifinnelsen, sa han til BT 3. november.

Påtalemyndigheten hadde 14 dager til å vurdere en anke av dommen, og nå har altså statsadvokaten bestemt at den skal ankes.

Tor Arne Uppstrøms kompanjong, Carl Fredrik Seim, fikk i Gulating lagmannsrett i 2009 fengselsstraffen senket til fire år. Tiden han må holde seg borte fra næringsvirksomhet blir redusert fra livstid til ti år.