Både kommuneadvokat Helge Strand og byrådsleder Monica Mæland bekrefter at det vil bli sendt inn en anke innen fristen, som utløper i helgen.

Politiet avgjorde i slutten av april å henlegge tiltalen mot tre siktede i den såkalte TTT-saken. Byrådet anmeldte saken til politiet etter at en granskningsrapport slo fast at aktørene i en anbudskonkurranse om en stor IT— og telefoniavtalen med kommunen, trolig hadde fått opplysninger om hverandres bud i løpet av prosessen.

Svært alvorlig

Statsadvokat Elisabeth Deinboll skrev i henleggelsen at det ikke var mulig å finne vinningsmotiv blant de tre siktede, men at det var «holdepunkter for at det ble gitt politiske føringer som kan ha påvirket hvordan anbudsprosessen ble gjennomført». Byrådsleder Monica Mæland reagerte sterkt på ordlyden i henleggelsen. Etter å ha gått igjennom politiets dokumenter, er hun enda sikrere på at saken bør etterforskes videre.

— Det foreligger opplysninger som vi ikke har hatt før, og som gir grunnlag for å stille flere spørsmål i saken. Det er svært alvorlig at store aktører satt på informasjon de ikke skulle ha, og vi ser nå enda større grunn til å finne ut hva som er skjedd, sier Mæland.

— Må etterforskes skikkelig

Hun vil ikke gå i detaljer om begrunnelsen til kommunen i anken til Riksadvokaten. Tidligere har Mæland uttalt seg kritisk til politiets etterforskning, spesielt det at ingen av de sentrale byrådene har vært avhørt i saken.

— Jeg stusser over ordlyden i henleggelsen. Hvis de mener det er politiske føringer som ligger bak, hvorfor er da ingen av politikerne spurt om saken? Dessuten er det uansett ikke lov å begå lovbrudd, så saken må etterforskes skikkelig, sier hun.