Med ferdigstillelsen av aminanlegget har Teknologisenteret på Mongstad passert en viktig milepel, og er et skritt nærmere oppstart, som forventes i løpet av året, skriver TCM i en pressemelding onsdag.

Aminanlegget består av prefabrikerte moduler som har blitt montert sammen på Mongstad etter å ha blitt fraktet både fra Murmansk og Stord. Over 200 personer har jobbet med aminanlegget, som er et av to testanlegg som skal ferdigstilles på Mongstad i år. Det andre prosjektet drives av Alstrom, som benytter nedkjølt amoniakk i sin fangstmetode av CO2. Til slutt er det leverandøren som kan levere den billigste og beste løsningen som eventuelt kan få kontrakt på byggingen av et fullskala fangstanlegg. Testsenteret har en prislapp på 5,2 milliarder kroner, mens det er usikkert hva et fullskala anlegg vil koste. Etter planen skal det tas en politisk beslutning om videre utbygging i 2014.

Aminer absorberer CO2

Aker Clean Solutions bygger aminanlegget, som baserer seg på at CO2 skal absorberes av aminer i det gassen strømmer opp gjennom et 62 meter høyt absorbsjonstårn. Aminen, som er et organisk derivat av amoniakk, skal binde karbondioksiden. Deretter blir blandingen ledet videre til et av to anlegg for å frigjøre klimagassen igjen for videre lagring. Raffineriet på Mongstad leverer avgasser med en høyere konsentrasjon av CO2 enn gasskraftverket, og derfor trengs det to forskjellige desorberasjonsanlegg. Etter at aminen har frigitt CO2 ledes den tilbake til absorbertårnet, og kan benyttes på nytt.

ACC avhengige av suksess

— Det er en stor glede å være med på et unikt anlegg i internasjonal sammenheng og ACC er det første selskapet i verden som både er med på byggingen av et karbonfangstanlegg og som også får lov å kjøre egen teknologi i testkampanjer over 14 måneder i tiden fremover, sier administrerende direktør i Aker Clean Carbon Siv Monica Stubholt. - Aker Clean Carbons suksess er helt avhengig av at Teknologisenteret på Mongstad blir vårt referanseprosjekt.