Amazon.com lar uavhengige artister tilby musikkfiler via tjenesten. Brukerne har muligheten til å tipse artistene via Amazons Honor System. Amazon tar 30 prosent av midlene som overføres. Tjenesten vil ikke ha den samme tyngden som Napster, men er likevel en av de mest betydningsfulle satsningene på digital musikkformidling som er gjort av en stor forhandler, skriver Reuters.

Amazon går også inn i et markedsføringssamarbeid med de store plateselskapene, og tilbyr smakebiter av store artister i håp om økt CD-salg. Noe av musikken blir tilgjengelig i mp3-format. Tjenesten vil også benytte formater som gjør at filene har tidsbegrenset holdbarhet.

Amazon.coms Honor System kan også brukes av privatpersoner og småbedrifter som ikke har råd til en egen salgsfunksjon. Varene markedsføres på selgerens egen side og en handleknapp fører brukeren til Amazons The Honor System, hvor transaksjonen håndteres.

The Honor System er utviklet av Amazon i samarbeid med en rekke organisasjoner. National Consumers League har vært med og sikret at personopplysninger blir håndtert på en skikkelig måte. Opplysninger om brukerne av The Honor System blir ikke arkivert.

Blant nettstedene som allerede har sluttet seg til systemet er The Short Story Writers Showcase, Bartleby.com, The Blue Moon Review and SatireWire, skriver Wired News. (Origo)