Plasseringen av telefonkontakter og fjernsynsuttak er en begrensende faktor for at vi kan innrette oss som vi vil hjemme. Ettersom det blir vanlig med flere PC'er i en bolig blir det også behov for å kunne knytte disse sammen i et nettverk. Ikke minst for å kunne dele på internetttilgangen.

Et hjemmenett er et fleksibelt system for å løse fremføring av signaler i en bolig. Nå er det utviklet system for boliger, mens de tidligere har vært beregnet på større bygg.

Systemet som nå leveres i Bergen heter LexCom. På ett sett kabler frem til hvert rom knyttes det to kontakter. I en sentral med inngang for telefon, TV og PC velger du hvilken funksjon den enkelte kontakt i nettet skal ha. Det kan samtidig være tilkoblet inntil fire PC-enheter, fire TV og åtte telefoner på en sentral.

Fleksibilitet

Familien Nesdal i Fana har installert hjemmenettet i sitt nye hus.

Mor, Vibeke Nesdal, viser oss hvordan hun enkelt kan endre funksjon på de to punktene i kjøkkenet fra panelet i kjelleren. Erfaringene er svært gode så langt.

— Vi har ikke fått alt på plass ennå. Men det er enkelt å skifte funksjon, og det har vist seg å være praktisk flere ganger allerede. Vi har valgt å utstyre huset rikelig med punkter, slik at vi kan ominnrede og få med oss de funksjoner vi vil ha, sier hun.

Ser på fremtidige løsninger

Karl Otto Nesdal opplyser at han ser på dette som et ledd i en fremtidig infrastruktur i huset.

Familien kan i tillegg til å ta i bruk standardfunksjoner som deling av faks, skriver og skanner mellom flere PC'er, og for eksempel koble sensorene for varmepumpesystemet, alarmsystemer, ventilasjonssystemet og andre funksjoner til nettet gjennom en PC. Henting av informasjon og styring av funksjoner kan da foretas gjennom hele det etablerte hjemmenettverket.

Et nettverk som kan nås av alle PC'er i huset - eller oppringt utenfra.

— Det er praktisk å ha et grensesnitt der vi foruten bredbånd, telefoni og fjernsyn kan henge på nye løsninger i fremtiden, mener Nesdal.

Stor interesse

— Dette er et system det nå er stor interesse for. Det har store fordeler å få lagt opp et fleksibelt nett som kan ivareta nåværende og fremtidige behov for kabling i huset samtidig som de har full fleksibilitet med hensyn til hva du vil føre frem til det enkelte punkt, sier daglig leder i Fana Elektro AS, Stig Arntsen.

Dyrere

Ifølge Arntsen blir et hjemmenettverk noe dyrere enn en enkel minimumsinstallasjon.

— Et slikt anlegg ligger på i størrelsesorden 13.000 til 25.000 kroner, avhengig av hvor stort det skal være. Da har man imidlertid et nett som ivaretar de fleste behov i lang tid fremover - det seg være bredbåndsdistribusjon til flere datamaskiner i nettverk.

— Hva med anlegg i eldre hus?

— Det er ikke noe problem, men da vil det måtte legges i diskret åpen løsning. Det vil ikke være mulig å bruke eksisterende spredningsnett eller rør for disse. Funksjonaliteten vil imidlertid bli like god, sier Arntsen.

Rivende utvikling

Gisle Mikalsen, som representerer produsenten av systemet, opplyser til Bergens Tidende at det er ca. ett år siden de startet uttesting av systemet.

— Det har vist seg å svære svært driftssikkert, så nå har vi begynt ordinær leveranse av det gjennom installatører som blir kurset i systemet. Hittil er det bestilt 157 anlegg i Norge. I Bergen er det ca. 40.

Mikalsen lover også en rivende produktutvikling.

— Dersom du i dag vil distribuere datatrafikken din til mer enn en PC må du ha en ruter som hjelper med å holde kontroll på trafikken til de forskjellige enhetene. Unntaket er ADSL fra NextGenTel. De leverer ruter i ADSL-boksen. Fra neste år vil det komme en ny modul i Hjemmenettverksboksen som tar hånd om denne jobben. Det er en enkel modul som lett kan settes inn i eldre anlegg.

— Har nettet kapasitet til å distribuere til alle enheter samtidig?

— Ja, kabelen har en kapasitet på 1200 Mhz, noe som er langt høyere enn de fleste bedriftsnettverkene i dag har. Til eksempel bruker et TV-signal i størrelsesorden 8 Mhz sier Mikalsen.