Kommunene får en tusenlapp ekstra per innbygger for å finansiere samhandlingsreformen. Men Bergens finansbyråd er bekymret for hvordan reformen vil slå ut, når kommunene får mer av ansvaret for å behandle — og forebygge - sykdom.

— Ingen politikere er uenige i at forebygging er viktig. Samtidig er forebygging noe alle vet tar tid. Nå begynner en i feil ende. Jeg frykter at vi går inn i et økonomisk svarteper-spill mellom sykehusene og kommunene, sier Liv Røssland (Frp).

Hun mener at det hele blir en betalingsreform mer enn en helsereform.

— Danskene har opprettet egne grupper som skal løse uenighetene mellom kommunene og sykehusene etter en lignende reform. Jeg er redd vi havner i en tilsvarende pengekrangel i Norge, sier Røssland.

Tusenlappen

I går presenterte kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) opplegget for kommuneøkonomien i 2012. Den såkalte kommuneproposisjonen skal gi kommunene en pekepinn på hva de kan forvente seg i statsbudsjettet, slik at de kan lage sine egne budsjetter til høsten.

Årets proposisjon viser også hvor mye den enkelte kommune får å bruke til samhandlingsreformen. Oversikten viser at kommunene får rundt 1000 kroner per innbygger i øremerkede midler til de nye oppgavene. Bergen får for eksempel 940 kroner per innbygger, mens Kvam får 1140 kroner per innbygger.

Pengene flyttes fra helseforetakene, og skal brukes til kommunens utgifter til sykehusbehandling, og til å bygge opp tilbud for pasienter som er skrevet ut fra sykehusene.

— Det skal lønne seg for kommunene å holde folk friske og å bygge opp lokale tilbud, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Navarsete valgte Fjell kommune da hun skulle presentere proposisjonen.

— I Fjell og nabokommunene er de er i forkant ved å gi behandling før pasientene er utskrivingsklare, sa Navarsete da hun ble vist rundt på det nye distriktspsykiatriske senteret på Øyane.

Fire milliarder mer

Som varslet får kommunesektoren rundt fire milliarder kroner mer å rutte med i såkalte frie inntekter i 2012 enn i år. Kommunenes interesseorganisasjon KS var rimelig fornøyd.

— Fire milliarder er mye penger, og en forbedring i forhold til det svært stramme opplegget for 2011. Det er vi glade for. Det er likevel viktig å være klar over at utgifter som følger av befolkningsutviklingen alene utgjør en stor andel av dette beløpet, og at den fort kan bli høyere enn regjeringen anslår. Det er også usikkert hvor stor økningen i pensjonsutgiftene blir for kommunesektoren, sier nestleder i KS, Bjørg Tysdal Moe.

Hvor mye hver enkelt kommune får av de frie inntektene, er ikke mulig å regne nøyaktig ut før departementet har fått mer oppdaterte tall over befolkningsutvikling og andre faktorer som bestemmer den kompliserte utregningsmodellen. Grovt sett kan Bergen kommune vente seg mellom 150 og 200 millioner kroner mer i frie inntekter enn i år.

Vi er glad for alle pengene vi får, men utgiftene vil også øke betraktelig neste år.

Liv Røssland

«Glad for alt vi får»

Finansbyråd i Bergen Liv Røssland (Frp) sier at hun forventet at det ville komme mer penger fra regjeringen.

— Vi er glad for alle pengene vi får, men utgiftene vil også øke betraktelig neste år, sier Røssland.

Hun mener at regjeringen ikke har tatt innover seg at antallet eldre øker, noe som påvirker kommunens økonomi i stor grad.

— Den befolkningsutviklingen har regjeringen fått all mulig informasjon om, men de har likevel ikke tatt de nødvendige grepene, sier Røssland.

Hvordan bør pengene brukes? Diskuter under: