Både Møhlenpris, Nattland og Ulsmåg skole skal rehabiliteres. De to første er i så dårlig stand at det er helsefarlig å ha elevene der. Dermed skal elevene flyttes i brakker, såkalte paviljonger, mens skolene rustes opp.

Nå er det klart at ingen av disse blir ferdige til skolestart.

Tidligst til neste år

Paviljongskolen til Nattland skol e blir tidligst ferdig ved årskiftet. Årsakene er blant annet at den må ut på anbud i 40 dager, i tillegg til at det er lang leveringstid på brakkene.

Det er finansbyråd Liv Røssland (Frp) som melder dette i en orientering til bystyret. Her heter det at det vil «bli en utfordring å få på plass paviljongskolen før desember 2012/januar 2013».

Bruker 5 millioner ekstra

Dermed må Nattland skole rustes opp i løpet av sommerferien, selv om den skal totalrehabiliteres så snart elevene er ute.

Kommunen har vedtatt å gjennomføre soppsanering, taktekking og montering av ventilasjonsaggregat i de eksisterende byggene. Dette vil trolig koste 4-5 millioner.

Disse millionene kommer i tillegg til de 80 millionene den midlertidige paviljongskolen vil koste.

Byrådet mener dette er en bedre løsning enn å flytte elevene ut og busse dem til flere ulike skoler i perioden frem til paviljongene står klare.

«Det er imidlertid en utfordring å få på plass også disse tiltakene innen skolestart 2012,» innrømmer Røssland i orienteringen.

UTSATT: Rektor Hanne Guri Hellevang ved Nattland skole får ikke flytte elevene over i ny paviljongskole fra skolestart. Brakkene blir ikke ferdige før jul, dermes skal skolen soppsaneres i sommerferien. ARKIVFOTO: SEAN MELING MURRAY

Bekymret for pengebruken

Rektor på Nattland skole, Hanne-Guri Hellevang, er bekymret.

— Det er rett og slett en krevende situasjon for skolen å være i. Vier skeptiske til å være i bygget når vi vet at det har vært dårlig, selv om vi må stole på atdet nå blir bra det halve året, sier hun til bt.no.

Hun sier det er fattet et rivningsvedtak på det gamle bygget, som altså likevel skal rehabiliteres for opp til 5 millioner kroner.

— Det er skattepenger og store summer det ersnakk om. Vi er bekymret for finansieringen i kommunen. Hvordan skal kommunen klare det økonomisk, og hva vil skje videre, sier Hellevang.

Brudd mitt i skoleåret

Håpet var å ha innflytningsklare brakker til skolestart.

— Når vi ikke får det, blir det et tungt brudd i undervisningen midt i skoleåret. Det er ikke bare å flytte en så stor skole, det er krevende å få det til på en god måte.

- Hadde du trodd det ville gå så lang tid før paviljongskolen stod klar?

— Nei, det hadde vi ikke trodd. Da vi stengte rom i februar, ble det sagt at det ville være krevende å få på plass til skolestart. Men da pressemeldingen fra kommunen kom, og de sa skolestart, valgte vi å stole på det. Det skulle vi kanskje ikke gjort.

Nesten ferdig til skolestart

Heller ikke paviljongskolen til elevene på Møhlenpris skole blir klar innen skolestart. Erstatningsskolen vil være klar 20. oktober om alt går etter planen. I mellomtiden må elevene gå på skolen, som Arbeidstilsynet har fastslått er helsefarlig.

Elevene ved Landås skole har i et halvt år blitt busset til tre ulike skoler. Fra høsten skal de inn i gamle Ulriken skole, der Ny Krohnborg-elevene frem til nå har vært. Skolen må bygges om for å gjøre plass til alle Landås-elevene. I tillegg er det funnet fukt enkelte steder, dermed har det blitt drenert rundt skolebygget. Vinduer må også skiftes.

Målet er å være ferdig klar til SFO begynner 1. august. Men det er ikke sikkert det går heller.

Streiken har gjort at fremdriftsplanen har blitt «noe forrykket», slik at det kan i verste fall gjenstå noe utvendige arbeider ved skolestart, skriver Røssland.

Flere forsinkelser

Ny Krohnborg skole er fullstendig rehabilitert, og skal stå klar fra skolestart. Men ikke alt blir ferdig: «Det vil på dette tidspunkt gjenstå noe utendørsarbeid samt arbeid i idrettsdelen. Dette vil ikke påvirke innflyttingen i skolen».

Også elevene ved Ulsmåg skole skal ut i brakker mens ny skole bygges.

Ingen tilbud kom inn i første anbudsrunde, og dermed må paviljongene lyses ut på nytt. Fristen for innlevering av tilbud er 21. juni. Det betyr at innflytting i paviljonger tidligst vil skje ved årsskiftet, noe som igjen kan gi forsinkelse på bygging av den nye skolen.

Brakker ved Varden skole

Men det slutter ikke der. Mange elever ved Varden skole har blitt syke av inneklimaet i C-bygget, og to klasserom har tidligere blitt stengt. En ny rapport anbefaler rehabilitering av bygget, i stedet for riving, som var et alternativ.

Kommunen jobber dermed med en løsning der C-bygget rehabiliteres og erstattes med paviljonger i byggetiden. Men når de paviljongene kan stå klare, er foreløpig ikke kjent. Alt tyder på at det kan ta tid.

— Kostbare midlertidige prosjekter

Leder i oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thorsen (Ap) er glad for at Liv Røssland nå har lagt alle kortene på bordet.

— Vi har vært tydelige på at dette har handlet om et tillitsspørsmål til byrådet. De har ment at ting kunne ordne seg raskt og greit, og at de hadde kontroll på situasjonen. Det er det tydelig at man ikke har, sier Thorsen til bt.no.

FRUSTRERT: Aps skolepolitiske talsmann i Bergen, Pål Hafstad Thorsen, irriterer seg over alle de kostbare midlertidige tiltakene.
ANDREAS ISAKSEN

Han er ikke glad for at flytting av elevene drøyer i tid.

— Det mest irriterende er at dette er kostbare midlertidige prosjekter som har blitt satt i verk for å få elevene ut av helsefarlige skolebygg. Dårlig planlegging og vedlikeholdsforfall over tid gjør at man kommer opp i en utrolig krevende situasjon, sier Ap-politikeren.

Thorsen frykter flyttingen av elevene blir dyr.

— Alle bergenserne er med på å betale gildet. Brannslukking er en kostbar affære. Prislappen bare for midlertidig tiltak på Nattland blir på 80 millioner kroner, da kan man begynne å regne på hva de andre skolene vil koste, sier Thorsen.