— Ja, det er både trist og vemodig, og vondt for dem som mister arbeidet sitt, sier Alfred Bruvik i Safa til Samningen.

All produksjon skal flyttes til en fabrikk i Litauen hvor Safa er medeier. Syv av de 26–27 som i dag arbeider ved fabrikken blir dermed sagt opp.

Hjørnesteinsbedrift i 126 år

Familien Bruvik har drevet fabrikken siden 1941, men produksjonen av ullvareprodukt i Samnanger startet for 126 år siden. På det meste jobbet rundt 200 mennesker i hjørnesteinsbedriften.

Konkurransen med utenlandske bedrifter er årsaken til nedleggingen. Bruvik forteller til Samningen at flyttingen har ligget i kortene en stund.

— Situasjonen i tekstilbransjen her i landet er at vi egentlig trenger et tillegg i prisene hvert år, på grunn av lønnsøkning. Men for importvarene har prisene i stedet gått ned, sier han.

Når man ser bort fra at Janus produserer raggsokker, har Safa vært den eneste norske sokkeprodusenten i Norge de ti siste årene.

— Så vi har holdt ut lenge og ventet i det lengste med å gjøre det vi nå gjør, fortsetter han.

Håper på nye leietakere

Tillitsvalgt Kari Grønlien håper Safa får inn nye leietakere i fabrikklokalene som snart blir stående tomme.

— Vi får håpe noe nytt kommer inn, slik at det blir nye arbeidsplasser her, sier hun Samningen.

Hun uttrykker videre at hun tar nedleggingen av produksjonen med fatning, og var innforstått med at noe slikt kunne skje.

De ansatte som blir igjen på Tysse skal arbeide med pakking og prising, lager og kontorfunksjoner, men også produktutvikling og design. I tillegg til ullsokker, har Safa de siste årene produsert alt fra T-skjorter til kjoler i ull.