DNO International fekk eingevinst på 255 millionar kroner frå salet av aksjane i Det norske oljeselskap.

Overskot før skatt i tredje kvartal blei 319 millionar i kroner, mot eitunderskot på 118 millionar kroner i same periode i 2010.

Etter årets ni førstemånader har DNO International eit overskot på 537 millinar kroner.