Amerikanere godtar epost-kontroll, tross bekymring for personvernet. 54 prosent av befolkningen godtar at FBI eller andre håndhevere av loven overvåker eposten til personer som er mistenkte for kriminelle forhold, ifølge en undersøkelse fra Pew Internet & American Life Project.

FBIs avlytningssystem for epost, "Carnivore", har tidligere blitt kritisert av personvernsadvokater som sier at det åpner for overvåking uten skjellig grunn. Blant de som kjenner til "Carnivore" støttet 45 prosent systemet, mens 45 prosent synes hensynet til personvernet var viktigere enn argumentet for kampen mot kriminalitet.

73 prosent av deltakerne i undersøkelsen var bekymret for at kriminelle bruker nettet for å planlegge og utføre kriminalitet. 62 prosent mente at nye lover er nødvendig for å beskytte online-kommunikasjon mot overvåking, mens 14 prosent mente at de eksisterende lovene for telefonkommunikasjon er tilstrekkelig.

Undersøkelsen er basert på svar fra 2.096 personer fra 1. februar til 1. mars, og har en feilmargin på 2 prosentpoeng, skriver Reuters.(Origo)