Begge Aker-bedriftene på Stord — Aker Stord og Aker Elektro - blir med i det nye, børsnoterte selskapet Aker Contractors som blir skilt ut frå Aker Solutions.

— Ei markant styrking av Aker-miljøet på Stord, seier administrerande direktør Lars Eide ved Aker Stord.

Det er 450 Aker Elektro-tilsette på Stord som slår følgje med Aker Stord sine 1250 medarbeidarar inn i Aker Contractors. Resten av Aker Elektro sin stab er spreidd langs vestlandskysten og held fram i Aker Solutions sitt forretningsområde for modifikasjon og vedlikehald.

— Integreringa av Aker Stord og Aker Elektro vil gjera prosjektarbeidet meir saumlaust, hjelpa til auka totalitetsforståing og gjera oss meir konkurransedyktige, seier Lars Eide.

Aker Elektro-direktør Lasse Wathne er einig.

— Dette er ei framtidsretta og god avgjerd for begge bedriftene på Stord. Samanslåinga vil gjera Aker-miljøet på Stord enno tyngre og meir komplett, seier Wathne.

Aker Elektro starta som elektrobedrifta Gjerstad & Co i Sagvåg på Stord i 1946, vaks fram som Stord Elektro under leiing av Åsmund Myhre, og blei kjøpt opp av Aker i 1967. Stord Verft var kjøpt av Aker Mek. Verksted i 1956.