• Investor Kjell Inge Røkke er hovedaksjonær i Aker Solutions, men også staten har betydelige eierinteresser i selskapet. FOTO: NTB SCANPIX

Aker Solutions tar milliardtap

Kjell Inge Røkke deler som ventet Aker Solutions opp i to selskaper. Samtidig nedjusteres verdien av Aker Oilfield Services med om lag 1,6 milliarder kroner.