— Vi har i dag varslet om at det blir permitteringer av inntil 30 medarbeidere i Bergen og 45 i Stavanger, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Aibel.

Må redusere

Hun begrunner permitteringsvarslene med manglende oppdragsmengde.

— Arbeidsmengden hos kundene vår går ned, dermed er vi tvunget til å redusere bemanningen, forklarer Sandal.

Opp til et halvt år

Hun forteller at permitteringene vil variere fra to til seks måneder, alt etter hvilke typer personell det er snakk om.

— Dette arbeidet pågår nå. Vi sender ut varsel til dem det angår i løpet av et par dager. Deretter er det to ukers frist før permitteringene en effektive, forklarer Sandal.