- De fremsatte krav avvises kategorisk. Som meddelt før fredagens frifinnende dom fra Oslo tingrett oppfattes samtlige tre søksmål som useriøse, sier advokat Dag Steinfeld.

Han representerer Hans Peter Westfal-Larsen i de tre søksmålene som har vært eller skal for retten.

Ifølge Steinfeld skjøttet Westfal-Larsen og de andre ordinære styremedlemmene sine verv på en svært god måte.

- Men de ble forledet av selskapets arbeidende styreformann, som også hadde aksjemajoritet. De påståtte krav har sitt utspring i avtaler som ble holdt skjult for styrets øvrige medlemmer, sier Steinfeld.

- Alt virket i orden

Han understreker at det etter konkursen i WT ble oppnevnt en bostyrer som foretok en grundig gjennomgang av forhold rundt selskapet.

- Bostyrer konkluderte med at det ikke var noe grunnlag for å reise sak mot styrets medlemmer — herunder Westfal-Larsen - med unntak av nevnte styreformann. Sistnevnte ble også politianmeldt for sine handlinger som styreformann i selskapet. For så vidt harmonerer fredagens dom med bostyrers vurdering, sier Steinfeld.

Tror på flere seire

Ettersom Westfal-Larsen ble fullstendig frikjent, ble han tilkjent saksomkostningene på 1,7 millioner kroner.

- Du er dyr i drift, Steinfeld?

-  Det ser ut til at det er verdt det.

Advokaten mener fredagens dom bør få partene bak de to kommende søksmålene til å tenke seg om en gang ekstra:

- Hvis de har sine gjenværende midler kjære, så dropper de søksmålene. Fokus Bank-saken har vist hva følgene blir dersom man anlegger ubegrunnede søksmål, sier Steinfeld.

Westfal-Larsen skal selv ha tapt store penger på konkursen i WT. På konkurstidspunktet eide han personlig 9,94 prosent av selskapet, samtidig som Westfal-Larsen Invest AS hadde en like stor eierpost.

Westfal-Larsen-familien skal sammen med gründer Milos Andric og Møller-familien fra Oslo ha skutt inn til dels betydelige midler i WT i løpet av 2007 og helt frem til konkursåpningen.