Nettsider som omhandler helse inneholder som regel korrekt informasjon, men forvirrer ofte. Mye informasjon er ufullstendig og skrevet i et teknisk språk, heter det i en studie publisert i denne ukens Journal of the American Medical Association.

Mer enn 100 millioner amerikanere bruker online-tjenester for helseinformasjon. To tredeler av dem sier at informasjonen preger deres avgjørelser for behandling. Leger og politikere frykter at pasientene stoler for mye på informasjonen og diagnostiserer seg selv på sviktende grunnlag, skriver Wall Street Journal.

Mer enn halvparten av nettsidene presenterte stoffet på et utdanningsnivå høyere enn for halvparten av befolkningen, fant forskerne ut. Feilinformasjon preget i større grad spanskspråklige enn engelskspråklige nettsider. Studien ble utført av Rand, som er en ikke-kommersiell organisasjon i California.

American Accreditation Healthcare Commission, også en ikke-kommersiell organisasjon, utvikler kriterier som skal gi nettbrukerne en pekepinn på tjenestenes kvalitet.(Origo)