Det blir stadig lettere å hacke seg inn i datasystemer. Mange bedrifter slurver med sikkerheten selv om digitalt innbruddsverktøy stadig blir enklere og mer tilgjengelig, advarer direktør Kim Duffy i det amerikanske datasikkerhetsfirmaet Internet Security Systems.

— Før måtte man være meget datakyndighet for å utvikle et virus eller bryte seg inn i et system. Det er ikke tilfelle lenger. Nå finner man lett "verktøy" som kan lastes ned fra nettet, hevder Duffy overfor Wall Street Journal.

Antallet angrep mot datasystemer har økt kraftig de siste to årene. I siste kvartal av 2000 ble 71.402 virusangrep rapportert på verdensbasis. Det tilsvarende tallet for 1999 var 7.020.(Origo)