— Vi har vært gjennom en total reorganisering, og tror på vekst fremover, sier Bjørn-André Michelsen, daglig leder Acta Asset Management ASA på Bryggen.

Det er eierselskapet Acta Holding ASA som kjøper Axir ASA, et Oslo-selskap som har en avdeling med fem-seks rådgivere på Ole Bulls plass. Prisen skal ligge rundt 24 millioner kroner.

For øyeblikket har Acta fem rådgivere på Bryggen. Før finanskrisen var tallet tre ganger så stort. Også Axir i Bergen var flere før den store smellen høsten 2008.

Bjørn-André Michelsen sier bransjen fremdeles er i en vanskelig situasjon.

— Finanskrisen har tatt luven av det meste i bransjen, og derfor er det ventet at det kommer en konsolidering. Dette forsterkes av Mifid-reglene, som gjør det svært vanskelig for små aktører å få til lønnsomhet, sier Bjørn- André Michelsen.

Mifid er et EU-direktiv som ble norsk lov i 2007. Et sentralt poeng i reglene er at investeringsrådgivere må kunne dokumentere at kunden forstår avkastning og risiko for produktene det gis råd om.

— Jeg vil tro at antallet rådgivere i bransjen er mer enn halvert gjennom finanskrisen. Og det er ikke sikkert at vi har sett slutten på endringene, sier Michelsen.

Han sier at det ennå ikke er klart om selskapet etter oppkjøpet vil samle de ansatte på Bryggen, eller om Ole Bulls plass er mer egnet.

Oppkjøpet krever godkjennelse fra Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) og Konkurransetilsynet. Børsnoterte Acta vil finansiere oppkjøpet med en emisjon, det vil si å utstede flere aksjer.