Boreselskapet på Sotra skulle ta med seg kunnskap fra Nordsjøen for å drive oljerigger på land i Midtøsten og Nord-Afrika.

Ni rigger ble bestilt, men bare en tatt i bruk, i Jordan i fjor sommer. Da var oljeprisen høy og utsiktene lyse. Siden har oljeprisen falt, markedet for riggene krympet og situasjonen for Ability Drilling blitt mer og mer presset.

Selskapet har i vår ligget i en stadig mer tilspisset konflikt med riggbyggeren TTS Sense, et datterselskap av TTS Marine.

Ability Drillings syn er at forsinkelser og dårlig kvalitet fra TTS sin side har påført selskapet store tap, og forhindret salg av rigger. Til sammen har Ability Drilling krevet TTS Sense for 293,4 millioner kroner.

TTS Sense er helt uenig i Ability Drillings vurdering og har svart med å begjære Ability Drilling konkurs.