Dette er det andre erstatningskravet fra kriserammede Ability Drilling i vår. Det samlede kravet mot TTS Sense er på 281,5 millioner kroner.

Grunnen til kravene er at Ability Drilling mener TTS Sense har levert de bestilte riggene for sent og med for dårlig kvalitet.

TTS Sense, som er et datterselskap av TTS Marine, mener Ability Drilling ikke har grunn til å kreve erstatning og har svart med å begjære Ability Drilling konkurs.

Den harde striden mellom de to børsnoterte vestlandsselskapene er utløst av fallet i oljeprisen, som begynte i fjor sommer.

Tanken bak Ability Drilling er å bruke kunnskap og teknologi fra Nordsjøen på landrigger i Midtøsten og Nord-Afrika. Så lenge verden skrek etter mer olje, så det bra ut, og den første riggen ble tatt i bruk i fjor sommer.

Men med fallende oljepris forsvant mye av markedet, og Ability Drilling ble sittende igjen med bare utgifter.

I tillegg til det nye erstatningskravet i dag varsler Ability Drilling også at selskapet vil avbestille rigg nummer 1, og vurdere å avbestille rigg nummer tre og fire fra TTS Sense. Tidligere er byggingen av rigg 5–9 i byggeprogrammet utsatt og rigg nummer to er avbestilt.