I oktober 2009 ble Mjeldheim fratatt advokatbevillingen på grunn av økonomisk rot, blant annet med klientmidler. Denne gangen er årsaken manglende innlevering av regnskap.

«Vedtaket trår i kraft fra og med tirsdag 11. september 2012, og etter denne dato har han ikke lenger advokatbevilling, og da heller ikke anledning til å utøve sin advokatvirksomhet,» skriver Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i et brev til Bergens Tidende.

Etter å ha blitt fratatt bevillingen i oktober 2009, fikk Mjeldheim den tilbake i januar 2010. Hans advokat, John Christian Elden, mener han denne gang bør få bevillingen tilbake i løpet av kort tid.

— Han har vært for sen med å innlevere regnskapene sine, men alt er nå på plass med revisjonserklæring. Vi har derfor bedt tilsynsrådet om å endre vedtaket. Etter loven skal han ha tilbake bevillingen når feilen er rettet, så her er det er spørsmål om hvor rask saksbehandlingen er, skriver Elden i en e-post.

Flere advarsler

Mjeldheims advokatpraksis har vært tema i Tilsynsrådet flere ganger.

I 2001 fikk han en irettesettelse fordi han var for sen med å betale lovbestemte bidrag i forbindelse med innsendelse av regnskap.

To bokettersyn, i 2004 og 2006, endte begge med advarsler. I protokollen fra 25 januar 2007 heter det at: «Tilsynsrådets styre finner særlig å kritisere advokat Mjeldheim for hans klientmiddelbehandling. Forholdet ble også bemerket ved bokettersynet i 2004.»

I 2008 fikk han en advarsel på grunn av for sent innlevert regnskap for regnskapsåret 2007.

I 2009 fikk han en advarsel på grunn av for sent innlevert regnskap for 2008. Sammen med resultatet av et bokettersyn, var det grunnlaget for at advokatbevillingen ble tilbakekalt. I protokollen fra Advokatbevillingnemnden møte 27. oktober 2009 heter det at «det fremstår som uforståelig at ikke advokaten – etter to tidligere bokettersyn med klar påpeking av betydelige regnskapsmessige mangler – har sørget for at regnskapsføring og klientmiddelbehandling finner sted iht. (i henhold til) reglene på området.»

I 2010 og 2011 fikk han nye advarsler, også denne gang på grunn av for sent innlevert regnskap. I 2011 gjelder advarslene også for sent innbetalte bidrag til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemnden.

Siste dag på mandag

Vedtaket om tilbakekalling av bevilling trer altså i kraft førstkommende tirsdag. Mjeldheim har de siste dagene vært i Bergen tingrett som forsvarer i en narkotikasak. Denne rettssaken avsluttes mandag.

Ifølge berammingslistene til Bergen og Nordhordland tingrett, samt Gulating lagmannsrett, skulle Mjeldheim i løpet av de neste månedene vært forsvarer i en rekke saker som omfatter både samværsrett, legemsbeskadigelse og grovt tyveri.