Hovudtillitsvald Tord Eirik Myrvang seier det var godt med ei avklaring om kva som skal skje med AGR Field Operations etter at eigaren, AGR Group, i august varsla om eit mogleg sal.

— Det har vore litt skepsis mellom dei tilsette, men det går på at dei har vore usikre på kva som skal skje. No verkar folk meir muntre og glade, seier Myrvang.

Han trur ein ny eigar vil løfte selskapet.

— Vi får ein sjanse til å vekse vidare. Det har vore ei begrensing i det strukturen som har vore. Dette vil gi oss nye sjansar, seier Myrvang

Perfekt match

AGR Field Operations har spesialisert seg på inspeksjon og styring av vedlikehaldsarbeid på oljeinstallasjonar, både over og under vatn. Halvparten av dei 800 tilsette arbeider i Noreg, og rundt 280 av desse på Straume i Fjell kommune og andre plassar i Hordaland, som oljebasane på Ågotnes og Mongstad.

Kjøparen, det børsnoterte amerikanske oljeserviceselskapet Oceaneering har hovudkontor i Houston, og har spesialisert seg på fjernstyrte undervassoperasjonar på oljeinstallasjonar på havbotnen.

Ein perfekt match, meiner dagleg leier Åge Landro i AGR Field Operations.

Kort fortalt styrer Oceaneering inspeksjonsutstyret til AGR Field Operation. Og medan Oceaneering har sitt norske tyngdepunkt i Stavanger, er Bergensområdet tyngdepunktet for AGR Field Operations.

— Det er inga overlapping, alt utfyller kvarandre på ein fin måte. I den grad det blir endringar er det fordi vi får meir vekst og fleire arbeidsplassar, seier Landro.

Eigar vil ut

Eit sal av heile eller deler av AGR Group har lege i korta heilt sidan eit investeringfond under Altor Equity Group kjøpte seg inn i 2004. Investeringfondet eig 77 prosent av AGR Group. Slike fond kjøper opp selskap, slår dei saman med andre, finansierer oppkjøp eller omorganiserer på anna vis, før dei sel seg ut og gir investorane pengane att og då helst med gevinst.

I august varsla AGR Group at selskapet hadde leigd inn meklarhuset Artic Securities for vurdere kva som skulle skje med AGR Field Operations, og no er altså svaret klart.

AGR Field Operations sto for 1,1 milliardar av AGR Group sine driftsinntekter på tilsaman 2,5 milliardar kroner ifjor.

Etter salet har AGR Group att 870 tilsette, cirka 70 av dei i Hordaland. Selskapet driv mellom anna reservoarstyring, boreoperasjonar og konsulenttenester.