På eit møte i Bergen fredag presenterte Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova sine program for satsing på fornybar energi.

Tilsaman har dei 900 millioner kroner klare til å setjast inn på vindkraft og annan fornybar energi berre i år.

Giske opna

Eit av prosjekta som alt har fått støtte er Sway AS si satsing på flytande vindmøller. Fredag vart ein prototype av Sway si mølle i redusert skala sett i drift i Hjeltefjorden utanfor Kollsnes. Næringsminister Trond Giske sto for opninga, mens adm.direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge døyte piloten til SWAY 1.Enova har på sitt budsjett i år 400 millionar kroner planlagt for investeringsstøtte, dels til introduksjon av ny teknologi, dels til satsing på ny fornybar kraftproduksjon til havs.

Støtte til utvikling

Innovasjon Norge har 257 millionar kroner som i 2011 kan brukast innan den såkalla miljøteknologiordninga. Støtte kan gjevast til planlegging og utvikling av demonstrasjonsanlegg, investering i utviklings— og pilotfasen og til testing etter driftsstart.

Forskningsrådet på si side har 250 millionar kroner som kan brukast til vitenskapleg arbeid, industriell forsking og laboratorieforsøk.

Sways pilotmølle i Hjeltefjorden har fått både investeringsstøtte frå Forskningsrådet og driftsstøtte frå Innovasjon Norge.