Sett bort ifra engangsutgiftene, som ifølge SAS-ledelsen ikke kom som noen overraskelse, viser kvartalstallene et overskudd på 335 millioner kroner.

I tredje kvartal i fjor gikk flyselskapet med overskudd på 98 millioner kroner.

Utgiftene til engangspostene var i hovedsak ventede, skriver konsernsjef John S. Dueholm i en kommentar til kvartalsrapporten.

— Sammenlignet med forrige år er den underliggende forbedringen i årets tre første kvartal på 710 millioner kroner, justert for engangsposter og tap etter vulkanasken i april, sier Dueholm.