Pengene skal brukes til å bygge et såkalt helikopterdetasjement, nye anlegg til Marinejegerkommandoen og og administrasjonsbygg til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO).

Helikopterbasen skal ligge på toppen av tørrdokken og ta imot de nye NH-90-helikoptrene til fregattene. Kystvakten skal også få samme type helikoptre. Naboer til Haakonsvern har vært skeptiske til plasseringen av helikopterdetasjementet og frykter at støy fra helikoptrene vil ødelegge hverdagen deres. Luftforsvaret, som skal drive basen, har imidlertid kalkulert med at det i snitt bare blir 1,5 helikopterbevegelse i døgnet.

Underavdeling

Helikopterdetasjementet på Haakonsvern er en underavdeling av den nasjonale helikopterbasen som nå skal føres opp på Bardufoss. Helikopterfasilitetene skal huse Luftforsvarets 14 nye NH90-helikoptre, hvorav seks skal ha sin base på Haakonsvern. Byggeprosjektet omfatter hangarer, verksted, kontorer og plasser for oppstilling av helikopter på Store Bogøy på Haakonsvern. 60 nye arbeidsplasser vil bli etablert ved anlegget på Haakonsvern. Byggearbeidene vil ta til våren 2014, og vil være ferdigstilt i 2016.Det har lenge vært kjent at regjeringen har gått inn for en ytterligere utbygging av Nord-Europas største marinebase, men i natt kom altså bekreftelsen.

Glad basesjef

— Det er svært gledelig at disse tre prosjektene nå er godkjent. Gjennomføring av prosjektene bidrar til at basen blir ytterligere tilrettelagt for fremtidig bruk, sier sjefen for Haakonsvern orlogsstasjon, kommandør Åsmund Andersen.

Våren 2014 setter Forsvarsbygg i gang byggearbeidene for Marinejegerkommandoens nye bygg ved den gamle MTB-havnen på Haakonsvern.Prosjektet omfatter blant annet undervisningsfasiliteter, kontorer og lagre for avdelingens utrustning, kjøretøy og båter. Bygningsmassen utgjør ca. 6500 kvadratmeter og skal etter planen stå ferdig i 2016/2017.

Forsvarsbygg vil også igangsette byggingen av et nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon. Administrasjonsbygget skal erstatte det gamle depotbygget, med et nytt energieffektiv, fleksibelt og tidsriktig bygg.

Nullenergi

– Vi skal bygge det nye kontorbygget på Haakonsvern til et nullenergibygg. Med sitt årlige beregnede energiforbruk på 16 kWh per kvadratmeter, vil dette bli et av de mest energieffektive nye kontorbyggene i landet til nå, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad, i en pressemelding.