BT skrev i går om 82 år gamle Per Vollset som i over tre år har ventet på penger staten skylder ham. Totalt har mellom 2500 og 3000 enkemenn til gode nærmere en halv milliard kroner, etter en EFTA-dom som i 2007 slo fast at Norge hadde diskriminert enkemenn i forhold til enker.

Nå viser det seg at en rekke av enkemennene som skulle fått penger allerede er gått bort.

«Det er omtrent 80 personer blant dem som skal ha etterbetalinger som er døde. Hvor mange av dem som har dødd siden 2007 har vi dessverre ikke oversikt over», skriver kommunikasjonsrådgiver Sol Daler Stafsnes i Statens Pensjonskasse i en e-post til BT.

Ved dødsfall vil pengene bli utbetalt til de etterlatte.

Stortingspolitiker Laila Marie Reiertsen fra Fremskrittspartiet synes det er opprørende at 80 enkemenn har gått bort før de fikk pengene sine.

På bakgrunn av BTs artikkel har Reiertsen sendt et skriftlig spørsmål til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm hvor hun ber om en garanti for at enkemennene får utbetalt pengene sine før året er omme.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har ansvar for rundt 450 av enkemennene. Ifølge direktør for pensjonsservice i KLP, Kate Groholt, skyldes seindrektigheten i stor grad at det har tatt tid å få på plass nødvendig statlig regelverk for utbetaling.

— Vi har et ekstra fokus på dette og mange har allerede fått utbetalinger. Vi har ambisjoner om å rekke over alle innen utgangen av februar.