— Vi er i gang med å iverksette en rekke kostnadsreduserende tiltak. Og overordnet skal kostnadene for hele konsernet ned med 30 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Gisle Johanson i Odfjell Drilling.

Han bekrefter at det i dag gikk ut en mail med tilbud om sluttpakke til alle de ansatte på land i Norge, som er drøyt 600 personer. Totalt har konsernet nærmere 3000 ansatte, og i følge Johanson foreligger det ingen planer om å utvide sluttpakke-tilbudet til ansatte utenfor Norge.

En til seks måneders lønn

— Hvor gunstig er disse pakkene?

— Utover vanlig oppsigelsestid på tre måneder inneholder de fra en til seks måneders sluttlønn avhengig av ansiennitet. De med under tre års ansiennitet vil få en måneds sluttlønn, mens de over 15 års ansiennitet vil få seks måneders lønn, sier Johanson.

- Får de noe mer enn dette?

— Nei.

- Blir det gitt tilbud om gavepensjon til de eldste?

— Nei, sier Johanson.

Før nedbemanningen

- Hvor mange må si ja til tilbudet, om dere skal unngå oppsigelser?

— Vi starter denne prosessen i midten av mars, og dette tilbudet med sluttpakker kommer i forkant av en nedbemanning, sier Johanson.

På det nåværende tidspunkt kan han ikke si hvor omfattende denne nedbemanningen vil bli.

— Det er også for tidlig å si om nedbemanningen vil ramme alle deler av konsernet, både i og utenfor Norge, og både ofshore- og land-ansatte. Vi har heller ikke gått ut med noen timeplan for de enkelte tiltakene ennå, sier kommunikasjonsdirektøren.

- Så store kutt vil ramme

— Når det skal spares 30 prosent globalt, så er det mye og urovekkende. Vi vet ikke størrelsesorden på hvor mange dette til slutt vil ramme ennå. Men den største virksomheten har vi i Norge, så en del arbeidsplasser vil måtte rammes med så store kutt, sier Tor-Bjarte Jakobsen, som er tilitsvalgt for Industri og Energi-organiserte i Odfjell Drilling.

Han opplever dialogen med ledelsen som tett og god.

— Dette er desverre en konsekvens av oljepriser og det vanskelige markedet vi nå opplever, sier Jakobsen.

Heller ikke han har fått noen tall på hvor mange årsverk det totalt kan bli aktuelt å kutte hos riggselskapet.

- Styres av bedriften

Arne Morten Faannessen som er tilitsvalgt for de Tekna-organiserte i selskapet, ønsker ikke å si noe om innholdet i de sluttpakkene som nå tilbys.

— Dette er en pågående prosses som styres av bedriften. Tilbakemeldingene jeg får er at lojaliteten blant de ansatte er stor. Det er beklagelig, men likevel en forståelse for det som nå skjer, sier Faannessen.

- Nødvendig

— Dette er desverre nødvendig for å kunne fortsette å være konkurransedyktige i det vanskelige markedet fremover, sier Johanson.

Den tøffe meldingen til Odfjell Drilling-ansatte i dag står i sterk kontrast til meldingen i forrige uke.

Den gang var det et hyggelig budskap om at 50 av Odfjell Drillings ingeniører skal være med på å prosjektere boreanlegget på det digre Johan Sverdrup-feltet.