• Taper vi denne saken, så er det slutt. Da mister 60 av våre ansatte jobbene sine, sier Robert Aasmul daglig leder i Flybussbergen.

Partene tilbrakte fredag i forrige uke i Oslo tingrett. Kjennelsen blir klar i løpet av kort tid. Flybussbergen ba tingretten om en midlertidig forføyning inntil striden om holdeplassene utenfor terminalbygget på Flesland blir avgjort.

Går konkurs

Skulle Avinor få medhold, så er det slutt for Flybussbergens virksomhet på flyplassen. 60 ansatte risikerer å miste jobbene sine.

— Ja, vi kjemper for vår eksistens. Skulle vi tape, må vi forsøke å finne andre løsninger for å redde arbeidsplassene, sier Aasmul.

Det er ikke aktuelt for selskapet å frakte de reisende til andre deler av flyplassområdet.

— Uten holdeplassen som vi bruker i dag, faller grunnlaget for vår virksomhet bort. Ingen av kundene vil gå 500 meter når Tides busser står rett utenfor terminaldøren.

Foreløpig får Flybussbergen kjøre fra holdeplassen i påvente av rettens avgjørelse.

- Avinor har brutt anbudsreglene

I retten argumenterte Flybussbergen for at det ikke hadde vært en reell anbudsrunde. Konkurrenten Tide hadde fått holdeplassen utenfor terminalbygget uten konkurranse.

— Vi mener Avinor har brutt reglene for offentlige anbud ved å utelukke oss fra konkurransen, sier Aasmul.

Avviser påstandene

Avinor avviser dette og hevder Flybussbergen hadde så dårlig økonomi på tildelingstidspunktet, at de ikke oppfylte minstekravene for å delta i anbudsrunden.

- Har Avinor brutt anbudsreglene?

— Nei, sier Avinors lufthavnsjef på Flesland, Aslak Sverdrup.

— Vi avventer kjennelsen fra Oslo tingrett. Blir det midlertidig forføyning, vil vi gå i tenkeboksen, sier han.

Flybussbergen avviser påstandene om at de ikke oppfyller anbudskravene fra Avinor.

— At et nytt selskap har stram økonomi, burde ikke være en overraskelse. Men vi har alle løyver på plass og er et offentlig godkjent transportselskap, sier han.

Håper å finne en løsning

Hvis retten kommer frem til en midlertidig forføyning, betyr det at Flybussbergen får kjøre til og fra Flesland, inntil striden blir avgjort ved en senere rettsbehandling.

— I utgangspunktet ønsker vi et godt kollektivtilbud til og fra Flesland med flere tilbydere. Men Flybussbergen oppfylte ikke kravene vi stilte, sier Sverdrup.

Flybussbergen håper på en positiv avgjørelse i retten, og sier de vil fortsette dialogen med Avinor.

— Begge parter er enige om at det skal være et godt kollektivtilbud til og fra Flesland. Jeg håper på fortsatt dialog uansett utfall i retten, avslutter Aasmul.

Oslo tingrett vil komme med en kjennelse i løpet av kort tid.

STRIDENS KJERNE: Flybussbergen kan miste holdplassen på Flesland.
OVE SJØSTRØM