Begge mener de fikk muntlig tillatelse til å fjerne trærne under en befaring med kommunen i 2002. Det benekter Grønn etat.

– Dette er rene Kafka-prosessen. Vi har ikke hørt et ord før det plutselig dumper ned en bot i postkassen i romjulen. Der gis det ingen begrunnelse, og vi får kun fem dager på oss til å forberede et svar, sier Liisberg.

Han kjøpte huset for 17 år siden, men opplevde at utsynet mot sentrum gradvis ble sperret av voksende trær.

Sammen med naboen bestemte ekteparet seg for å prøve å få hugget noen av trærne som tok utsikten fra dem og alle turgåerne i Fjellveien. På en kommunal befaring i 2002 oppfattet ekteparet at de fikk muntlig tillatelse til å felle trærne.

– Det ble avtalt hvilke trær som skulle vekk og hva vi skulle betale for det, forteller Liisberg.

Kostet 30.000

Siden ingenting skjedde, tok ekteparet selv kontakt med et annet firma i 2004. De betalte 30.000 kroner for å få vekk fem trær i det bratte terrenget.

Kort tid etter arbeidet ble de kontaktet av politiet. Kommunen hadde anmeldt naboene for skadeverk på kommunal grunn.

To-tre ganger ble ekteparet avhørt av en politimann. Da de ikke hørte mer, regnet de med at politiet hadde lagt vekk saken. Halvannet år senere kom nyttårshilsenen fra politiet i postkassen: Forelegg for brudd på straffelovens paragraf 291 om skadeverk på offentlig eiendom. 25.000 kroner i bot til Liisbergs kone, og en tilsvarende bot til naboen. I tillegg har begge fått erstatningskrav fra kommunen på 5500 kroner hver.

– Politiet må jo ha for lite å holde på med, når de kan jobbe i halvannet år med denne saken. Vi nekter å betale boten, all den tid vi har fått muntlig tillatelse fra kommunen og hele tiden har holdt dem informert, sier Liisberg.

– Visuelt viktige

Han mener kommunen burde være takknemlig for at naboene har bekostet oppryddingen, men får ikke gehør i Grønn etat:

Trærne foran Fjellveien 60 og 62 var visuelt viktige og burde aldri blitt felt, mener kontorsjef Rune Hesjedal i Grønn etat. Han benekter at det noen gang er gitt muntlig tillatelse for å fjerne trærne.

– Grønn etat har ikke gitt tillatelse og personen som blir sitert på å skulle ha gitt grønt lys under befaringen i 2002, har avvist dette overfor meg. Vanlig praksis i trefellingssaker er at vi ber om skriftlig søknad og gis fellingstillatelse gjøres dette også skriftlig, sier Hesjedal.

Les mer om denne saken i morgendagens BT.

HULL MOT BYEN: Nedenfor Fjellveien 60 og 62 er det flott utsikt over sentrum etter at syv trær ble fjernet i 2004. På begge sider sperres utsynet av trær og busker. - Vi trodde vi gjorde kommunen en tjeneste, sier Bent Liisberg.
HELGE SUNDE