— Vi står ved det målet, men vi innser at vi ikke har virkemidlene til å få dette til, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Det lyder som er programforslag i SVs kommunevalgprogram, men er et av tiltakene i fylkeskommunens klimahandlingsplan, vedtatt av et enstemmig fylkesting i oktober 2010. Fylkeskommunen skal arbeide for å halvere antallet parkeringsplasser i sentrum og erstatte disse med gode sykkelparkeringsplasser.

Nesten som SV

I Bergen sentrum er det rundt regnet 14.000 parkeringsplasser. 3400 av disse er boligsoneplasser, resten er parkeringshus, gateparkering og parkeringsplasser knyttet til offentlige og private arbeidsplasser. Holder man boligsoneplassene unna, betyr en halvering 5000 færre p-plasser i sentrum.

— Står dette i fylkeskommunens handlingsplan? lyder den vantro reaksjonen fra SVs relativt ferske fylkespolitiker, Tom Skauge.

Han vil gjerne ha en kraftig reduksjon, og mener kommunen kan starte med å bygge et anlegg til erstatning for dagens bygarasje med vesentlig færre parkeringsplasser.— Når denne garasjen står ferdig, er Bybanen bygget til Flesland og vi er godt i gang mot Åsane. Da har vi et mye bedre kollektivtilbud og kan gjøre det byrådsflertallet sier de vil, nemlig redusere antall parkeringsplasser i tråd med at kollektivtilbudet bedres.

Kutter ikke

Så langt har det ikke fått støtte fra byrådet. Da byrådsleder Monica Mæland (H) presenterte planene om å rive Bygarasjen, lovet hun at antallet parkeringsplasser skulle beholdes. Rygg står ved det.

— I saken skriver vi at vi skal ha like mange plasser i det nye anlegget under Smålungeren, men plassene utenfor rådhuset skal inn i dette anlegget og det kan bli aktuelt med noe boligsoneparkering.

— Så det betyr færre åpne parkeringsplasser?

— Vi har ikke tatt stilling til det, sier Rygg.

— I enden av hver biltur står en parkeringsplass. Tilsier ikke det at reduksjon i antall parkeringsplasser er et effektiv virkemiddel for å få ned biltrafikken?

— Jeg er enig i prinsippet om at antall parkeringsplasser må ned, men da må alternativene være på plass. Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtrafikken, sier Rygg.

Vil ha ned gjennomgangstrafikken

Han mener problemet i sentrum ikke er biltrafikken. Den er i reduksjon, og Rygg tror den vil reduseres ytterligere når kollektivtilbudet blir bedre. I sentrum er behovet å fjerne gateparkeringen.

— Den har vi redusert hvert eneste år og den skal fortsatt ned, det gjelder både parkometerplasser og boligsoneplasser, sier Rygg.

Rygg er mer bekymret over gjennomgangstrafikken som tangerer sentrumsområder og fører til økt luftforurensning.

— Den får vi ikke ned med å redusere på parkeringstilbudet i sentrum.

— Er en 50 prosent reduksjon i sentrum urealistisk?

— I hvert fall på kort sikt, sier Rygg.

Fromme ønsker

Fylkesordfører Tom Christer Nilsen innser at fylkeskommunens mål først og fremst er fromme ønsker.

— Vi har ingen virkemidler utenom å redusere egne plasser, noe vi skal gjennomføre. Ellers må dette skje i dialog med eierne av parkeringsplassene.

— Hvilke parkeringsplasser bør man begynne med, de kommunal eller private parkeringshusene eller bedriftene med parkeringsplasser til sine ansatte.

— Vi har ikke kommet så langt at vi har bestemt hvor det er fornuftig å begynne, men vi starter nok ikke med de offentlige parkeringsanleggene, sier Tom Christer Nilsen.

Hva mener du?