I Norges største fylke, Finnmark er det 35 stasjoner igjen, mens Hordaland fortsatt har 136 stasjoner.

— Det er bare Akershus som har flere bensinstasjoner igjen enn Hordaland, sier generalsekretær for Norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise Melby Nøstvik, som er en bransjeorganisasjon for selskaper som selger drivstoff.

Bare Statoil har alene lagt ned 20 - 25 stasjoner årlig de senere årene.

Forklaringene

— Det er flere ting som forklarer dette. For det første øker ikke salget av drivstoff. Det er faktisk svakt avtagende, selv om det blir stadig flere biler. Stasjonene tilbyr ikke lenger enkle verkstedstjenester, slik de gjorde før. Dessuten er konkurransen fra kiosker, Brustad-buer og dagligvarebutikker blitt tøffere, samtidig som kostandene med å drive bensinstasjoner blitt stadig høyere, sier kommunikasjonsdirektør i Statoil, Pål Heldaas. Han påpeker at det ikke utelukkende dreier seg om nedleggelser for kjeden.

— Vi åpner også en til to nye stasjoner i året, men trenden er at det blir stadig færre stasjoner, og slik har det vært lenge.

Et ras

I 1969 var det 4215 bensinstasjoner i Norge. I fjor var det 1602 stasjoner igjen.

— Selv om det er flest stasjoner der det bor flest folk, er det samtidig her det er færrest stasjoner per innbygger. I Oslo er det foreksempel 8000 innbyggere per stasjon. I Hordaland er det 3663 personer per stasjon, mens snittet for hele landet er 3153 innbyggere per stasjon, opplyser Nøstvik.

Verst for bygdene

Hun understreker at selv om det er mange som deler på de stasjonene som er igjen i byene, betyr det ofte mer når en stasjon blir lagt ned på landsbygden. - Her er stasjonene en viktig arbeidsplass for ungdom. Den er et viktig treffpunkt og viktig for den lokale verdiskapningen. Og for kundene kan det bli veldig langt til neste stasjon, sier Nøstvik.

Færre ansatte

Norge skiller seg ut fra sine naboland med fortsatt å ha svært mange bemannede bensinstasjoner.

— I Danmark er 75 prosent av stasjonene ubemannet, i Sverige er 62 prosent uten betjening, mens bare 22 prosent av stasjonene i Norge er uten ansatte.

Selv om det i Finnmark er 2100 innbyggerer per bensinstasjon, så begynner det å bli langt mellom med når de bare har 35 av dem i hele det store fylket.