Les også:

I starten av mai flys 65 kontrollører fra hele landet til Oslo. De går uanmeldt til 250 spisesteder i hovedstaden som vanlige kunder. De spiser og betaler maten kontant mot kvittering. Uken etter kommer de tilbake som representanter for Skatteetaten og ber om dokumentasjon for at kjøpet de gjorde er slått inn på kassaapparatet.

Den dokumentasjonen får de slettes ikke over alt.

Hovedmålet med den omfattende kontrollen som ble holdt i hele mai, var å avdekke svart omsetning og kontanter som ble utelatt fra oppgjøret ved hovedstadens spisesteder.

Ved svært mange steder ble det avdekket store kontantbeløp som ikke ble slått inn på kassen, men isteden gikk utenom omsetningen. Pengene går dermed også utenom skatter og avgifter og rett i lomma på de som driver stedet.

Halvparten av de 250 stedene som fikk besøk vil få bokføringspålegg og varsel om tvangsmulkt for grove brudd på lover og forskrifter. De fleste for ikke å kunne dokumentere kjøp.

Ved 50 steder var tilfellene så grove at de blir anmeldt til politiet for svart omsetning.

— 50 anmeldelser er et høyt tall. Tilstanden var langt verre enn fryktet. Mange handler blir aldri slått inn på kassaapparatene, sier Nina Schanke Funnemark, avdelingsdirektør ved kontroll og rettsanvendelse ved Skatt Øst.

Funnemark vil ikke si hvilke steder i Oslo som nå blir anmeldt, men bekrefter at det gjelder både restauranter, cafeer og gatekjøkken. Skatt Øst kan foreløpig ikke si noe om hvor store beløp de har avdekket i svart omsetning hos de 50 som blir anmeldt.

Tegnene er mange på at store deler av pengene som kommer inn kontant for mat og drikke i Oslo, aldri blir registrert. Ofte er omsetningen langt under leieprisen for lokalet, står ikke i forhold til hvor stor restauranten er eller hvor mange som jobber der.

Ved mange steder dekker ikke omsetningen engang minstelønn for de ansatte. Ved flere steder ble ikke kontantomsetningen registrert i det hele tatt, ifølge Skatt Øst.

  • Noen steder ble kontanter oppbevart i ølglass ved siden av kassaapparatet. Mange samler kontantsalg for en hel dag og slår det inn som en samlesum ved stengetid. Dermed registrerer de et beløp de selv synes er passende grunnlag for skatt og avgift, sier Funnemark.

Svart omsetning er langt fra noe nytt problem i Oslos restaurant og uteliv, men likevel har myndighetene slitt med å bekjempe problemet, som gir store skatte- og avgiftstap for samfunnet hvert år.

Under «Oslo-konferansen – Restaurant/Uteliv» i fjor høst ble det lagt frem tall som viser at omfanget av svart arbeid og omsetning i Oslos utelivsbransje øker.

Gro Smogeli, politiinspektør og leder ved finans- og miljøseksjonen ved Oslo politidistrikt, mener tallene fra storkontrollen er urovekkende.

  • Det er rett og lett er for mange serveringssteder i Oslo til at det kan være lønnsomt. Mange er kun ute etter raske penger. Samtidig opplever vi at det ikke er tilstrekkelig vilje i bransjen til å rydde opp i dette, som er straffbar virksomhet, sier hun.

Hverken politiet eller Skatteetaten vil anslå hvor mye omsetning som hvert år omsettes svart i hovedstaden.

I en rapport fra 2008 dokumenterte en arbeidsgruppe bestående av flere aktører med at det omsettes for 1,3 milliarder svart i utelivet i Oslo og Akershus årlig, av en total omsetning på 6,5 milliarder.

Smogeli mener samfunnet ville spart mye penger og arbeid dersom myndighetene som gir bevilgninger til restauranter og kafeer skjerpet kontrollen.

  • Vi mener det er altfor lett å få tillatelse til bevilgning for å starte et sted i Oslo, og det er ikke alltid myndighetene vet hvem de gir bevilgningen til, sier hun.

Skatt Øst oppfordrer forbrukerne til å alltid be om kvittering og betale med kort istedenfor kontanter.

  • Det er et enkelt, men viktig bidrag alle kan gjøre, sier Funnemark.